Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 51
Tổng truy cập:     2058829
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013
Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 64/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2013 của bộ tài chính
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT
Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu Phiếu Xuất Kho - Mẫu số: 02 - VT
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng - Mẫu số: 06 - VT
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương Mẫu số: 10 - LĐTL theo quyết định 48 là chứng từ kế toán hướng dẫn
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL)
Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT Mẫu C12-TS
Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số: 02 - TSCĐ
Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số: 02 - TSCĐ theo theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu số: 02/TNDN
Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn
Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty
Tải Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty - doanh nghiệp mới nhất, đầy đủ nhất và chi tiết nhất
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu hợp đồng góp vốn
Mẫu Hợp Đồng Thử Việc mới nhất năm 2013
Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà làm văn phòng mới nhất