Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 66
Tổng truy cập:     1961014
Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL)

 

Mẫu bảng chấm công - Mẫu số 01a-LĐL theo Quyết định 48 của Bộ tài chính

 

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,.. để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

 

Xem thêm: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01a- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng….năm….

STT

Họ và tên

ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công hưởng lương sản phẩm

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lương

Số công hương BHXH

A

B

C

1

2

3

31

32

33

34

35

36

                         

Cộng

                     

Ngày….tháng…năm.....

Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

 

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

 

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Thai sản:

TS

Ngừng việc:

N

- Tai nạn:

T

- Lao động nghĩa vụ:

 

TẢI VỀ

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương
Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT Mẫu C12-TS
Mẫu bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT Mẫu D02b-TS
Mẫu văn bản giải trình của đơn vị Mẫu số D01b-TS
Mẫu Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần Mẫu C15a-TS
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS
Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH - BHYT Mẫu số D02-TS
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng