Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 35
Tổng truy cập:     1960945
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
 

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính

 

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

 

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………..

 

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Người lập Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
   

 

Tải về tại đây: Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy mới nhất
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2013
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu mới nhất
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng