Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 17
Tổng truy cập:     1960927
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2003/TT-BTC) ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01-2/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB
Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Mẫu số 01-1/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục tính thuế TNDN có sơ sở hạch toán phụ thuộc Mẫu số 03-8/TNDN
Phụ lục tính thuế TNDN có sơ sở hạch toán phụ thuộc Mẫu số 03-8/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết Mẫu 03-7/TNDN
Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết Mẫu 03-7/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN
Phụ lục báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-5/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản Mẫu số: 03-5/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài Mẫu số 03-4/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài Mẫu số 03-4/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3C/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3C/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3B/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)