Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 93
Tổng truy cập:     1961003
Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT
Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Mẫu Phiếu Xuất Kho - Mẫu số: 02 - VT
Mẫu Phiếu Xuất Kho - Mẫu số: 02 - VT theo quyết định 48/BTC thuộc mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn để kế toán tham khảo
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng - Mẫu số: 06 - VT
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng - Mẫu số: 06 - VT Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC