Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 28
Tổng truy cập:     1960938
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương Mẫu số: 10 - LĐTL theo quyết định 48 là chứng từ kế toán hướng dẫn
Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL)
Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL)theo quyết định 48/BTC
Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Đây là mẫu bảng thanh toán tiền lương thực tế của công ty kế toán Thiên Ưng được làm theo Mẫu số 02- LĐTL theo quyết định 48
Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT Mẫu C12-TS
Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT Mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mẫu bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT Mẫu D02b-TS
Mẫu bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT Mẫu D02b-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mẫu văn bản giải trình của đơn vị Mẫu số D01b-TS
Mẫu văn bản giải trình của đơn vị Mẫu số D01b-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mẫu Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần Mẫu C15a-TS
Mẫu Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần Mẫu C15a-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011
Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH - BHYT Mẫu số D02-TS
Mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số D02-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011
Mẫu danh sách người lao động đề nghị cấp sổ bảo hiểm Mẫu A01a-TS
Mẫu danh sách người lao động đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Mẫu A01a-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mẫu phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT Mẫu 01/ĐKBB
Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu 01/ĐKBB ban hành kèm theo quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán - Mẫu số 09-LĐTL theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
Mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL
Mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL theo quyết định 48 của bộ tài chính
Mẫu bảng thanh toán tiền thue ngoài - Mẫu số 07-LĐTL
Mẫu bảng thanh toán tiền thue ngoài - Mẫu số 07-LĐTL theo quyết định 48 của Bộ tài chính
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ - Mẫu số 06-LĐTL
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ - Mẫu số 06-LĐTL theo quyết định 48/2006 của Bộ tài chính