Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 11
Tổng truy cập:     1858595
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mới nhất

 

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS ( Bạn hành kèm theo TT số 08/2013/TT - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính). Đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất năm 2013

 

                                    

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 
  Tiền mặt [ ]  chuyển khoản [ ] Mã hiệu: ..................
 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Số: .........................

 
Người nộp thuế: ....................... Mã số thuế: ..............................
Địa chỉ:............................  Huyện: ................. Tỉnh, TP: ............................
Người nộp thay: ......................... Mã số thuế:..........................
Địa chỉ: ...........................Huyện: ..................... Tỉnh, TP: ..........................   
Đề nghị NH (KBNN): .................................  trích TK số: ..................................
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: ......................... Tỉnh, TP:.................

Để ghi thu NSNN vào TK................. hoặc nộp vào TK tạm thu số:....... hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ có thẩm quyền:          


 

 TK 3521 (Kiểm toán NN)  [  ] TK 3523 (Thanh tra CP)    [  ]
TK 3522 (Thanh tra TC)   [  ] TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác)  [  ]

                                                                                                                  
Cơ quan quản lý thu: ...................... Mã số: ...........................  
Tờ khai HQ, QĐ số: ...................  ngày: ............  Loại hình XNK: .......................
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: ..............  ngày ...................................

 

STT Nội dung các khoản nộp NS Mã NDKT Mã chương Số tiền
         
         
  Tổng cộng  


Tổng số tiền ghi bằng chữ:.........................................................

 

PHẦN KBNN GHI
Mã ĐVQHNS.............................................
Mã ĐBHC: .................................................
Mã nguồn NSNN:.....................................
 
Nợ TK:...........................................................
Có TK: ...........................................................


 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A
Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm……

 

Người nộp tiền        Kế toán trưởng       Thủ trưởng        Kế toán         Kế toán trưởng

 

NGÂN HÀNG B

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm…….

 

Kế toán        Kế toán trưởng           Thủ quỹ           Kế toán              Kế toán trưởng

 


Các bạn có thể tải về tại đây:
TẢI VỀ


Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN
Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06/GTGT
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng