Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 43
Tổng truy cập:     1960953
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất

 

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất năm 2013 (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

 

 

                                          Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                                   Ký hiệu: AA/13P

                                                                          Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001      

                                                            Ngày........tháng.......năm 20....

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế:

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................................

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................

Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        …………....

Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      …………

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          ................

Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................................................

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

               

 

(In tại Công ty .............................................................................., Mã số thuế ………….......)

 

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                     

- Liên 3:.....

 

Bạn chưa biết cách viết hóa đơn sao cho đúng và hợp có thể xem thêm: Cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy mới nhất
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2013
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu mới nhất
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng