Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 71
Tổng truy cập:     1960981
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013
Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 64/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2013 của bộ tài chính
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64
Biên bản thu hồi hóa đơn được lập khi kế toán viết sai hóa đơn và đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn lập sai
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành mới nhất năm 2013 (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay
Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất hiện nay, các bạn kế toán khi hủy hóa đơn cần tải về nhé.
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy mới nhất
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý mới nhất. Mẫu BC26-AC Mẫu số 3.9 mới nhất Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT- BTC
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2013
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu mới nhất
Mẫu Hóa đơn xuất khẩu mới nhất Mẫu số 06HDXK2/001 (ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng mới nhất
Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Mẫu số 02GTTT3/001 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính