Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 82
Tổng truy cập:     1960992
Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty

 

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty - doanh nghiệp đầy đủ nhất và chi tiết nhất.

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY/DOANH NGHIỆP

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty )

 

Hôm nay, ngày………tháng .....năm 2013, hồi 8h30 tại   Chúng tôi gồm:

 

Họ và Tên: Lê Văn A

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 170.000

 

Họ và Tên: Hoàng Văn B

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

 

Họ và Tên: Lê Văn C

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Hộ khẩu thường trú: ... Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: … Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

CMND số: 123456789 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.000

 

cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.

2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.

3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

 

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các thành viên công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt 1.700.000.000 đồng, chiếm 85,00% tổng vốn điều lệ.

2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ.

3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt 100.000.000 đồng, chiếm 5,00% tổng vốn điều lệ

 

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn A

Số 01/GCN cấp ngày …./…./2009

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./2009

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./2008

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/2009

 

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vào ngày  …/…/2009.

 

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Lê Văn A giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Lê Văn A là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây:

 

LÊ VĂN A

HOÀNG VĂN B

LÊ VĂN C

NGUYỄN THỊ D

 

TẢI VỀ

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học nâng cao nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu hợp đồng góp vốn
Mẫu Hợp Đồng Thử Việc mới nhất năm 2013
Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà làm văn phòng mới nhất
Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất Năm 2013
Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng