Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 25
Tổng truy cập:     1960935
Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 64/2013

 

Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 64/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2013 của bộ tài chính

 

Theo Điều 15 Thông tư 64/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2013 của Bộ tài chính quy định về việc thông báo ủy  nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:

 

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. Nhưng vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

 

-  Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

 

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm:

 

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các yếu tố sau:

 

-  Ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm như: hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...));

- Mục đích ủy nhiệm;

- Thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm

- Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

 

3. Thời hạn nộp thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn:

 

- Phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn..

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế tại Hà Nội

Hotline: 04.626.97.586 - 0984 322 539

Email : hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthuehanoi.edu.vn

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT lập sai theo TT 64
Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất hiện nay
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy mới nhất
Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2013
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu mới nhất
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng