Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 87
Tổng truy cập:     1919256
Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có đáp án

 

Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có đáp án chi tiết, hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế.

 

Bài tập:

Tại Công ty kế toán Thiên Ưng, Tháng 10/2013 phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 

1. Xuất Tiền Mặt chi Tạm ứng cho Nhân viên A đi công tác, số tiền: 2.000.000đồng.

Nợ TK 141: 2tr

                    Có TK 111 : 2tr

 

2. Rút Tiền gửi Ngân hàng về Nhập Quỹ Tiền Mặt, số tiền: 70.000.000đồng.

Nợ TK 111: 70tr

                    Có TK 112 : 70tr

 

3. Thanh toán tiền lương cho Người lao động bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 50.000.000đồng.

Nợ TK 334 : 50tr

                    Có TK 112: 50tr

 

4. Mua 1 Tài sản cố định với Tổng giá trị chưa thuế GTGT 10% là: 270.000.000đồng, Chưa thanh toán cho Người Bán. Chi phí lắp đặt chạy thử bao gồm thuế GTGT 10% là: 33.000.000đồng, đã thanh toán bằng Tiền gửi Ngân hàng.

Ta sẽ có 2 cách như sau:

- Cách 1: Nếu tách từng nghiệp vụ ra ta sẽ có:

NV1:

Nợ TK 211: 270tr

Nợ TK 1332: 27tr

                    Có TK 331: 297tr

 

NV2:

Nợ TK 211 : 30tr

Nợ TK 1332 : 3tr

                    Có  TK 112 : 33tr

 

- Cách 2: Ta thực hiện bút toán kép:

Xác định nguyên giá TSCĐ mua về: = (Giá trị tại thời điểm mua về + Các chi phí liên quan để đưa vào sử dụng (chưa tính thuế GTGT)) = 270tr + 30tr = 300tr.

 

Nợ TK 211 : 300tr

Nợ TK 1332 : 30tr

                    Có TK 331: 297tr

                    Có TK 112: 33tr

 

5. Khách hàng thanh toán tiền mua hàng kỳ trước bằng Tiền gửi Ngân hàng, số tiền: 35.000.000đồng.

Nợ TK 112: 35tr

                    Có TK 131 : 35 tr

 

6. Nhân viên A hoàn trả tiền Tạm Ứng nhập Quỹ Tiền mặt số tiền: 850.000đồng.

Nợ TK 111: 850.000

                    Có TK 141 : 850.000

 

7. Trả tiền Vay Ngắn hạn bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 385.000.000đồng.

Nợ TK 311: 385tr

                    Có TK 112: 385tr

 

8. Nộp Thuế GTGT đầu ra bằng Tiền mặt, số tiền: 20.000.000đồng.

Nợ TK 33311: 20tr

                    Có TK 111: 20tr

 

9. Trả Nợ cho Người bán bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 150.000.000đồng.

Nợ TK 331: 150tr

                    Có TK 112: 150tr

 

10. Mua Hàng hóa số tiền: 167.200.000đồng – đã bao gồm thuế GTGT 10%, đã trả tiền mua hàng cho Người bán bằng Tiền gửi Ngân hàng. Chi phí vận chuyển để hàng về Nhập kho được thanh toán bằng Tiền mặt, số tiền là: 1.320.000đồng( đã bao gồm thuế GTGT10%)

 

NV1:

- Giá tính thuế = 167.200.000/(1 + 10%) = 152.000.000

Nợ TK 156: 152.000.000

Nợ TK 1331: 15.200.000

                    Có TK 112: 167.200.000

 

NV2:

Nợ TK 156: 1.200.000

Nợ TK 1331: 120.000

                    Có TK 111: 1.320.000

 

Hoặc:

Nợ TK 156: 153.200.000

Nợ TK 1331: 15.320.000

                    Có TK 111: 1.320.000

                    Có TK 112: 167.200.000

 

Chú ý: Đây là minh định khoản hạch toán theo quyết định 48 nhé các bạn.

 

Các bạn muốn học làm kế toán tổng hợp thực tế có thể xem thêm: Khóa học thực hành kế toán tổng hợp

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm có lời giải
Bài tập kế toán tiêu thụ đặc biệt có lời giải chi tiết
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân có lời giải chi tiết
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel