Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 78
Tổng truy cập:     1944242
Bài tập kế toán tiêu thụ đặc biệt có lời giải chi tiết
 

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại.  Phần này Trung tâm kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn giải 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt. Hy vọng sẽ góp ích cho các bạn học viên còn yếu về phần này.


Tổng hợp các bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt có đáp án:

 
Bài tập 1: 

Tại Công ty kế toán Thiên Ưng trong nước trong quý I năm 2012 có tình hình sản xuất KD như sau:

1. Mua 100.000 cây thuốc lá từ 1 cơ sở sản xuất X để XK theo hợp đồng đã ký kết với giá mua là 100.000đ/cây, số còn lại do không đủ tiêu chuẩn chất lượng nên phải tiêu thụ trong nước với giá bán 140.000/cây.
2. Nhập khẩu 200 chiếc điều hòa nhiệt độ hiệu National công suất 20000 BTU giá mua tại cửa khẩu nước xuất là 300 USD/chiếc, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế cho toàn bộ lô hàng là 1.200 USD. Trong kỳ đơn vị đã bán được 120 chiếc với giá 12tr đồng/ chiếc.


Yêu Cầu: 
- Tính thuế thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế xuất nhập khẩu . Biết rằng Thuế XK là 5% đối với thuốc lá, Thuế suất thuế XK đối với điều hòa nhiệt độ là 20%. Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá là 45%, của điều hòa là 15%. Thuế NK là 35%, tỷ giá 18.500đ/USD
 

HƯỚNG DẪN GIẢI:


1 . Thuế xuất khẩu tính cho 50.000 cây thuốc lá xuất khẩu là:
50.000 x 120.000 x 5% = 300.000.000đ
Thuế TTĐB tính cho 50.000 cây thuốc lá tiêu thụ trong nước là:

140.000 x 50.000 x 0,45 = 2.172.413.793

1 + 0,45

 

12.000.000  x 2.000 = 4.800.000

5.000

Vận chuyển đến đại lí bán hàng của đơn vị
Thuế TTĐB tính cho  800 sp A bán được:
Thuế TTĐB= giá tính thuế TTĐB  thuế suất thuế TTĐB
Thuế TTĐB

= 14.000  x 800 x 65 % = 4.412.121,21 (đ)

1 + 65%

 

= 12.000.000  x 1500 x 55 %

5000

Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp cho sản phẩm A là:= 11.030.303,03 + 4.412.121,21 – 4.800.000 – 1.920.000
Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp cho sản phẩm B là: = 38.322.580,65 + 19.161.290,32 = 57.483.370,97 
Vậy tổng thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp là: = 8.722.424,242 + 57.483.370,97 = 66.206.295,21 ( đ )

2. Giá tính thuế nhập khẩu của 200 chiếc điều hòa là: = (200 x 300 + 1.200) x 18.500 = 1.132.200.000đ
- Thuế nhập khẩu tính cho 200 chiếc điều hòa là: = 1.132.200.000 x  35% = 396.270.000đ
- Thuế TTĐB tính cho 200 chiếc điều hòa nhập khẩu là: = (1.132.200.000 + 396.270.000) x 15% = 229.270.500đ
Thuế TTĐB tính cho 120 chiếc điều hòa tiêu thụ trong nước là:

(12.000.000 x 120)  x 0,15 = 187.826.086

`1 + 0,15

Vậy:
Thuế xuất khẩu DN phải nộp là: 300.000.000đ
Thuế xuất khẩu DN phải nộp là: 396.270.000đ
Thuế TTĐB cho hàng trong nước: 2.172.413.793 + 187.826.086 = 2.360.239.880đ
Thuế TTĐB cho hang xuất khẩu: 229.270.500đ
Thuế TTĐB được khấu trừ cho nguyên liệu dùng để sx ra 2000 sp A là:\

12.000.000  x 2.000 = 4.800.000

5.000
--------------------------------------------------------------------
 

BÀI TẬP 2:

Tại Công ty Hải Nam có tài liệu như sau:

1. NK 1.000 lít rượu  42 độ để sản xuất ra 200.000 sản phẩm A thuộc diện chịu thuế TTDB giá tính thuế nhập khẩu là 30.000 đ/lít, thuế suất thuế NK là 65%.
2. XK 150.000 sp A theo giá FOB là 200.000 đ/sp.
3. Bán trong nước 1.000 sp A với đơn giá chưa thuế GTGT là 220.000 đ/sp.


Yêu cầu: 
- Hãy tính thuế TTDB phải nộp và thuế NK phải nộp.
- Biết rằng thuế suất thuế TTDB của rượu 42 độ là 65% , Thuế XK : 2%.
 

HƯỚNG DẪN GIẢI:

1.  ADCT:
Thuế NK phải nộp  = Số lượng  x  giá TT  x  thuế suất  =1.000  x 30.000 x 0,65 = 19.500.000   (đồng)
Giá tính thuế TTĐB = giá tính thuế nhập khẩu  +  thuế nhập khẩu = 1.000 x 30.000 + 19.500.000 = 49.500.000  (đồng)
Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTDB  x  thuế suất = 49.500.000 x 0,65 = 32.175.000  (đồng)

2.  ADCT:
Thuế XK phải nộp  = Số lượng  x  giá TT  x  thuế suất  =150.000  x 250.000 x 0,02 = 750.000.000   (đồng)
Thuế TTĐBr = 0
Thuế TTĐB đầu vào của 150.000 sản phẩm:

= 32.175.000  x 150.000 = 24.131.250

 


200.000
 


Thuế TTĐB đầu vào của 1.000 sản phẩm:

= 32.175.000  x 1000 = 160.875

200.000
 


Giá tính thuế TTĐB =

= Giá chưa thuế GTGT  =  220.000   = 133.334

1 + thuế xuất
1 + 0,65

Thuế TTĐB đầu ra của 1.000 sản phẩm :
                    TTĐBr = 1.000  x  133.334  x  0,65  = 86.667.100 (đồng)
Thuế TTĐB phải nộp của 1.000 sản phẩm:
                    TTĐBp = 86.667.110  –  160.875  = 86.506.225 (đồng)

Kết luận:
+)Thuế XK phải nộp trong kỳ:
                        XKp = 750.000.000  (đồng)
+)Thuế NK phải nộp trong kỳ:
                        NKp = 19.500.000  (đồng)
+)Thuế TT ĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:
 TTĐBp = 32.175.000  -  24.131.250  +  86.506.225  =  94.549.975 (đồng)

 

--------------------------------------------------------------------
 

BÀI TẬP 3:
Công ty Nam Hải chuyên sản xuất A là mặt hàng chịu thuế TTĐB. Năm 2012 sản xuất được 1.500 sp với giá bán chưa có thuế GTGT là 1.200.000đ/sp.

Yêu cầu: 
- Hãy tính thuế TTĐB phải nộp của DN này.
- Biết rằng thuế suất thuế TTĐB là 45%.
 

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

Giá tính thuế TTĐB =  Giá bán chưa thuế GTGT  =  1.200  = 827,58 (1000đ)

1+ Thuế suất thuế TTĐB
1+ 0,45

Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng hàng hóa tính thuế TTĐB * Giá tính thuế TTĐB *Thuế suất thuế TTĐB  = 1.500 x 827,58 x 0,45 = 558.616 ( 1000đ )
Vậy thuế TTĐB mà DN phải nộp là : 558.616 ( 1.000đ)    

---------------------------------------------------------------
 

BÀI TẬP 4:
- Công ty Bia Hà nội sản xuất mặt hàng bia lon với số lượng 2.800.000 hộp/ năm. Giá trị vỏ hộp được khấu trừ là 3.800 đ/vỏ. Giá bán chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/hộp. Thuế suất thuế TTĐB là 65%.

Yêu cầu : 
- Tính thuế TTĐB mà DN phải nộp.
 

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Giá tính thuế

TTĐB =

Giá bán chưa thuế GTGT - Giá trị vỏ hộp = 15 - 3,8  = 6,78 (1.000đ)

1 + Thuế xuất thuế TTĐB
1+ 0,45


Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng hàng hóa tính thuế TTĐB x Giá tính  thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB = 2.800.000 x 6,78 x 0,65 =12.339.600 (1.000đ)
 
Vậy thuế TTĐB mà DN phải nộp là: 12.339.600 ( 1.000đ )

 

------------------------------------------------------
 
BÀI TẬP 5:

- Công ty TNHH Nam Tâm nhập khẩu một mặt hàng với số lượng là 5.000 sp theo giá CIF là 54USD/sp, theo tỷ giá hối đoái 18.500đ/USD.

Yêu cầu: 

- Hãy tính thuế TTĐB mà công ty này phải nộp. Biết rằng thuế suất thuế TTĐB là 35%, thuế suất thuế NK là 10%.
 

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Số thuế NK phải nộp = Số lượng hàng hóa thực tế NK x Giá tính thuế NK Thuế suất thuế NK = 499.500 (1.000đ)

- Giá tính thuế TTĐB  = Giá tính thuế NK + Thuế NK  = 5.494.500 (1.000đ)

Số thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB = 5.494.500 x 35 % = 1.923.075

Vậy số thuế TTĐB mà DN phải nộp là : 1.923.075 ( 1.000đ)

 
Chúc các bạn hoàn thành tốt bài tập của mình!
 

Các bạn nên xem thêm:
Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có đáp án
Bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân có lời giải chi tiết
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel