Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 24
Tổng truy cập:     1944186
Bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm có lời giải
 

Tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập tính giá thành sản phẩm có lời giải chi tiết. Hy vọng sẽ giúp các bạn nâng cao được nghiệp vụ của mình, định khoản tốt hơn.

 

Bài tập:

1, Xuất kho NVL dùng trực tiếp sản xuất 65.000.000, quản lý phân xưởng 1.000.000, quản lý doanh nghiệp 500.000.

2, Tính ra tiền lương phải trả trong tháng : công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 48.000.000. bộ phận quản lý phân xưởng 4.800.000. bộ phận bán hàng 8.000.000. bộ phận quản lý doanh nghiệp 16.000.000

3, Trích KPCD, BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

4, Thi phí mua ngoài phân bổ phân xưởng sản xuất 10.000.000, quản lý doanh nghiệp 5.000.000, bộ phận bán hàng 3.000.000 trả bằng tiền mặt.

5, Thấu hao TSCD ở phân xưởng sản xuất 30.000.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 9.000.000, dùng cho bộ phận bán hàng 6.000.000 . Cuối kì hoàn thành nhập kho 1.000 sp A và có 45 sp dở dang.

6, Xuất kho sp bán trực tiếp giá bán chưa thuế 10% 250.000.000. giá vốn 143.200.000. doanh nghiệp đã thu tiền mặt đầy đủ sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán cho ngươì mua.
 

Yêu cầu: 
- Định khoản và tính giá sản phẩm hoàn thành
 


Hướng dẫn cách định khoản hạch toán:
 
1/ Nợ TK 621:65.000.000
Nợ TK 627:1.000.000
Nợ TK 642:500.000
            Có TK 152:66.500.000
 
2/ Nợ TK 622:48.000.000
Nợ TK 627:4.800.000
Nợ TK 641:8.000.000
Nợ TK 642:16.000.000
            Có TK 334: 76.800.000
 
3/ Nợ TK 622: 10.560.000 (48.000.000x22%)
Nợ TK 627:1.056.000 (4.800.000x22%)
Nợ TK 641:1.760.000 (8.000.000x22%)
Nợ TK 642:3.520.000 (16.000.000x22%)
Nợ TK 334:6.528.000 (76.800.000x8,5%)
            Có TK 3382:1.536.000 (76.800.000x2%)
            Có TK 3383: 16.896.000 (76.800.000x22%)
            Có TK 3384:3.456.000 (76.800.000x4,5%)
            Có TK 3389: 1.536.000 (76.800.000x2%)
 
4/Nợ TK 627:10.000.000
Nợ TK 641:3.000.000
Nợ TK 642:5.000.000
            Có TK 111:18.000.000
 
5/Nợ TK 627:30.000.000
Nợ TK 641:6.000.000
Nợ TK 642:9.000.000
            Có TK 214:45.000.000

- Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ:
Nợ TK 154:170.416.000
            Có Tk 621:65.000.000
            Có TK 622:58.560.000(48.000.000+10.560.000)
            Có TK 627:46.856.000(1.000.000+4.800.000+1.056.000+10.00 0.000+30.000.000)

- Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = (170.416.000x45)/(1.000+45) = 7.338.488
- Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = 170.416.000-7.338.488 = 163.077.512
- Giá thành đơn vị sản xuất sản phẩm = 163.077.512/1.000 = 163.078

- Định khoản:
Nợ TK 155:163.077.512
            Có TK 154:163.077.512
 
6/ a/ Nợ TK 632:143.200.000
            Có TK 155: 143.200.000
 
b/ Nợ TK 111:272.250.000
Nợ TK 635: 2.750.000 (275.000.000x1%)
            Có TK 511:250.000.000
            Có TK 3331:25.000.000


Chúc các hoàn thành tốt bài tập!
 


Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách hạch toán thành phẩm

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có đáp án
Bài tập kế toán tiêu thụ đặc biệt có lời giải chi tiết
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân có lời giải chi tiết
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel