Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 42
Tổng truy cập:     1960952
Báo cáo vốn bằng tiền và thiết lập báo báo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Bê Tông

BÁO CÁO THỰC TẬP

Vốn bằng tiền và thiết lập báo báo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Bê Tông

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THIẾT LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền

1.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

1.1.1.1 Khái niệm, phân loại vốn bằng tiền

   Vốn bằng tiền là một bộ phận tài sản lưu động có tính thanh khoản cao nhất và là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng thanh toán của một danh nghiệp. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt tồn tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

* Kế toán tiền mặt

Tiền mặt là các khoản tiền đang có tại quỹ dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ của doanh nghiệp bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

Trong doanh nghiệp bao giờ cũng có một lượng tiền mặt nhất định tại quỹ để phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 * Kế toán tiền gửi ngân hàng

Tiền gửi ngân hàng phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Định kỳ kế toán phải kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu ghi trên sổ kế toán với sổ phụ ngân hàng. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu ghi trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì phải thông báo cho ngân hàng để kịp thời đối chiếu và xử lý kịp thời.

1.1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền

- Phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định, các thủ tục về quản lý vốn bằng tiền.

             - Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam.

      1.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

- Hạch toán vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam.

- Trường hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải đồng thời theo dõi chi tiết theo ngoại tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch. Ngoại tệ được hạch toán chi tiết theo từng loại ngoại tệ trên Tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại”. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngoại tệ để ghi sổ (phải xin phép), nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng ở Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch.

- Cuối niên độ kế toán, số dư cuối kì của các tài khoản vốn bằng tiền có ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

- Đối với vàng, bạc, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các đơn vị không đăng kí kinh doanh vàng, bạc, đá quý… khi tính giá xuất của vàng, bạc, đá quý có thể áp dụng một trong các phương pháp tính giá hàng xuất kho: Giá thực tế đích danh, giá bình quân gia quyền, giá nhập trước - xuất trước, giá nhập sau - xuất trước.

1.1.3 Kế toán tiền mặt tại quỹ

.............................................................................................................

 

Mẫu báo cáo tốt nghiệp "Vốn bằng tiền và thiết lập báo báo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Bê Tông" đầy đủ và chính xác các bạn muốn tải về miễn phí xin để lại Email ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ gửi vào mail cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ với mình 0984 322 539.

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Báo cáo kế Toán Công Nợ Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sơn Trang
Báo cáo kế toán tiền mặt và hàng hóa của công ty TNHH TMQC Xuân Duy
Báo cáo kế toán tiền lương tại Công ty CPTM và DVKT Đông Nam Á
Báo cáo hạch toán tài sản cố định tại công ty TNHH Tân Bình
Báo cáo tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty xây dựng Tân Long
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát
Báo cáo kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty TNHH QCTM P&G
Mẫu báo cáo Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tiên Phong
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel