Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 6
Tổng truy cập:     1942652
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

 

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Mục 1 Khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 , trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường; chi tiết tại đây: Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

 

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

 

d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;

 

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

 

e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

 

g) Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;

 

h) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

 

i) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

 

k) Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

 

l) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

 

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

 

n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

 

o) Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật;

 

p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Các bạn nên xem thêm: Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – TK 154
Quy định về chi phí quảng cáo khuyến mãi tiếp thị tiếp khách
Doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế
Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Chi phí của doanh nghiệp bao gồm những gì?
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - TK 154
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel