Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 54
Tổng truy cập:     1918700
Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

Theo Luật số 32/2013/QH13 của Quốc Hội: Sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp có hiệu lực từ từ ngày 01/ 01/ 2014. Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập chịu thuế gồm các khoản sau:

 

Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH2013, chi tiết tại đây các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

 

Các khoản chi phí hợp lý được trừ bao gồm:

 

1. Trích Khấu hao tài sản cố định:

 

- Trích KH TSCD được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ của DN

- Trích KH TSCD có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp

- Trích KH TSCD được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của DN theo chế độ quản lý TSCD và hạch toán kế toán hiện hành.

- Phần trích KH không vượt mức quy định hiện hành của BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích KH TSCD

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.

 

2. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động:

 

- Phần chi trang phục bằng hiện vật cho NLD có hoá đơn, chứng từ;  phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho NLD không vượt quá 5triệu đồng/người/năm

- Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động phải theo mức quy định

- Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo đúng chế độ hiện hành.

 

3. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

 

4. Phần chi không vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm:

 

- Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới;

- Chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị;

- Chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán;

- Chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi Không vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

 

Mức giới hạn chi phí được trừ không vượt quá 15% trong 3 năm đầu không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập mới do hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu.

 

5. Chi phí khác bằng tiền không bao gồm:

 

- Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – TK 154
Quy định về chi phí quảng cáo khuyến mãi tiếp thị tiếp khách
Doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Chi phí của doanh nghiệp bao gồm những gì?
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - TK 154
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel