Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 86
Tổng truy cập:     1960996
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước

 

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp các loại thuế gì? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp các loại thuế Doanh nghiệp phải đóng khi đăng ký kinh doanh.

 

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính và theo Luật thuế mới nhất năm 2014. DN hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể phải nộp các loại thuế sau cho nhà nước:

 

1. Thuế môn bài.

 

a. Mức thuế môn bài phải nộp dựa vào vốn điều lệ trên GP DKKD:

 

Bậc Vốn đăng ký kinh doanh Mức thuế môn bài cả năm
1 > 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng.
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 2.000.000 đồng.
3 Từ 2 tỷ đến < 5 tỷ đồng 1.500.000 đồng.
4 < 2 tỷ đồng 1.000.000 đồng

 

Lưu ý:các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

- DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm

- DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

 

b. Hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài:

Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tai chính quy định:

 

Những DN mới thành lập:

- Hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

  + Nếu DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

DN đã và đang hoạt động:

- Không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

   + Nếu có sự thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

 

Chi tiết các bạn xem tại đây: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài

 

2. Thuế giá trị gia tăng.

 

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính quy định:

- Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề từ < 20 tỷ đồng phải kê khai thuế GTGT theo quý.

- Những DN còn lại vẫn kê khai thuế GTGT theo tháng như bình thường.

 

Chú ý: Nếu DN của bạn mới thành lập thì phải kê khai thuế GTGT theo tháng và phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng (từ tháng 1 – 12) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để thực hiện khai thuế theo tháng hay quý.

 

Ngoài ra:

Theo Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP và Luật số 31/2013/QH13 mới nhất hiện nay quy định:

 

- Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh) thì được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hộ, cá nhân kinh doanh, những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng, (Trừ trường hợp đăng ký kê khai theo pp khấu trừ) thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 

Chi tiết mời các bạn xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT

 

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 

Kể từ ngày 1/1/2014 theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp – Luật số 32/2013/QH13 quy định thuế suất thuế TNDN như sau:

 

- Thuế suất 20% áp dụng với những DN có tổng doanh thu năm trước liền kề < 20 tỷ.

- Thuế suất 22% Đối với những DN không đủ điều kiện như trên (kể từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

- Thuế suất 32% đến 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam

 

DN phải Khai thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý.

Hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Chi tiết bạn xem tại đây: Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính

 

- Kê Khai quyết toán thuế năm.

Hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. (30/03 của năm sau).

Chi tiết mời các bạn xem thêm: Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN

 

4. Thuế thu nhập cá nhân

 

a. Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính quy định kê khai thuế TNCN cụ thể như sau:

 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN:

 

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý.

-  Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế

+ Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

 

b. Cách xác định khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý)

- Những tổ chức, cá nhân không thuộc diện trên thì kê khai thuế theo quý.

 

Kết luận: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

Chi tiết các bạn xem tại đây: Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN

 

5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

- Những DN mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng.

Hạn nộp là ngày 20 hàng tháng

 

- Những DN đã hoạt động thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

 

Chi tiết bạn xem tại đây: Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

6. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về kê khai thuế TTĐB cụ thể như sau:

a. Đối tượng kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

 

- DN sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

+ Kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước.

+ Trường hợp DN sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Trường hợp DN có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

 

b. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng

- Đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh.

- Thời hạn chậm nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo.

 

7. Thuế tài nguyên

 

- Kê khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm.

 

- Theo Luật Thuế tài nguyên – Luật Số 45/2009/QH12 ban hành ngày 25/11/2009 quy định về đối tượng chịu thuế tài nguyên cụ thể như sau:

- Khoáng sản kim loại.

-  Khoáng sản không kim loại.

- Dầu thô.

- Khí thiên nhiên, khí than.

- Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật.

- Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển.

- Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.

- Yến sào thiên nhiên.

- Tài nguyên khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

 

Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên):

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm:

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

 

8. Thuế bảo vệ môi trường.

 

Theo Luật THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Luật số 57/2010/QH12 quy định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

 

- Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diezel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn.

- Than đá, bao gồm: Than nâu; Than an-tra-xít (antraxit); Than mỡ; Than đá khác.

-  Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).

- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.

- Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.

- Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.

- Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.

- Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.

 

Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường:

- Tờ khai theo mẫu số 01/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/BTC.

- và các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế.

 

9. Thuế xuất nhập khẩu:

 

Theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

 

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

- Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

 

- Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

10. Thuế sử dụng đất đai.

Doanh nghiệp có tài sản là quyền sử dụng đất phải đóng thuế đất.

 

11. Phí, lệ phí khác

- Khai lệ phí trước bạ nhà, đất, tài sản khác

- Khai phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản

- Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

 

Chúc các bạn thành công!

 

Trên đây là tổng hợp đầy đủ các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng cho nhà nước, các bạn muốn tìm hiễu rõ hơn về các loại thuế trên có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế tổng hợp thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất
Nguyên tắc tính thuế - kê khai thuế mới nhất
LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014
Kinh nghiệm làm kế toán thuế thực tế trong doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel