Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 67
Tổng truy cập:     2058845
Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường
Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường và hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên theo Thông tư 156
Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên, đổi tượng chịu thuế tài nguyên và hồ sơ khai thuế tài nguyên theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính
Chi tiết
Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất
Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật số 27/2008/QH12, Nghị định 26/2009/NĐ-CP và NĐ 113/2011/NĐ-CP
Chi tiết
Các đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Những đối tượng miễn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật số 27/2008/QH12 và Thông tư 05/2012/TT-BTC mới nhất
Chi tiết
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhât
Những đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội
Chi tiết
Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo TT 156/2013/TT-BTC
Hướng dẫn cách kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, cách làm thủ tục hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
Chi tiết
Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp
Hướng dẫn cách tính thếu tiêu thụ đặc biệt phải nộp với đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ như: rượu bia, hàng xuất nhập khẩu, ô tô ...theo Thông tư số 05/2012/TT-BTC
Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel