Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập:     2058836
Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế mới nhất
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế TNDN, tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP mới nhất hiện nay
Chi tiết
Mức phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định mới nhất
Ngày 28 tháng 06 năm 2013 Bộ tài chính đã ban hành Công Văn Số 8355/BTC-TCT, theo đó mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất được quy định như sau:
Chi tiết
Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Điều 3 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Chi tiết
Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán theo Điều 7 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/12/2013
Chi tiết
Xử phạt vi phạm về báo cáo tài chính chính, báo cáo quyết toán
Quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP
Chi tiết
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán
Quy định mức Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán theo Điều 9 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/12/2013
Chi tiết
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
Quy định các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán theo Điều 8 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/12/2013
Chi tiết
Tăng gấp đôi các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán độc lập
Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 60.000.000 đồng.
Chi tiết
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán
Quy định về mức Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán theo NĐ 105/2013/NĐ-CP
Chi tiết
Mức phạt kê khai sai dẫn đến thiếu hoặc tăng số tiền thuế
Mức phạt đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Chi tiết
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/10/2013
Chi tiết
Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế
Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
Chi tiết
Mức phạt tội trốn thuế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp
Mức phạt tội trốn thuế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013
Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel