Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 56
Tổng truy cập:     1960966
Cách lập Hoá đơn GTGT với 1 số trường hợp đặc biệt

 

Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mãi như thế nào? Và còn rất nhiều câu hỏi nữa mà các bạn kế toán đã hỏi chúng tôi. Phần này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn với đầy đủ các trường hợp đặc biệt như: Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng cho, biếu tặng, hàng giảm giá…

 

1. Cách viết hóa đơn cho hàng Khuyến mãi, Quảng cáo, mẫu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Ghi rõ tên và số lượng của hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mãi, Quảng cáo, mẫu không thu tiền.

- Tại dòng ghi thuế suất và thuế GTGT không ghi mà gạch chéo.

 

2. Cách viết hóa đơn cho hàng cho, biếu tặng, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ.cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mãi

- Trên Hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như Hoá đơn xuất bán hàng dịch vụ cho khách hàng.

 

3. Cách viết hóa đơn cho hàng giảm giá, Chiết khấu thương mại.

- Trên Hoá đơn GTGT ghi giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho Khách hàng, Thuế GTGT và tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

 

- Nếu việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 

4. Cách viết hóa đơn cho hàng xuất điều chuyển nội bộ.

4.1 Hàng xuất chuyển nội bộ cho các đơn vị hạch toán độc lập.

4.2 Hàng xuất chuyển nội bộ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

 

5. Cách viết hóa đơn cho hàng bán bị trả lại.

5.1 Người mua là DN – Có tư cách pháp nhân.

Người mua lập Hoá đơn xuất hàng trả lại cho Người bán. Trên hoá đơn ghi rõ: Xuất hàng trả lại theo Hoá đơn số… ngày …

 

5.2 Người mua là Cá nhân – không xuất được Hoá đơn.

Bên mua và bên bán phải lập Biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

 

6. Cách viết Hoá đơn trường hợp DN thay đổi địa chỉ kinh doanh.

6.1 DN thay đổi địa chỉ kinh doanh không thay đổi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

 

6.2 DN thay đổi địa chỉ kinh doanh làm thay đổi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

 

6.2.1 DN còn hoá đơn đã đặt in với địa chỉ kinh doanh cũ và muốn sử dụng tiếp Hoá đơn này.

Nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013 TT-BTC) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

 

6.2.2 DN còn hoá đơn đã đặt in với địa chỉ kinh doanh cũ và không muốn sử dụng tiếp Hoá đơn này.

Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành theo TT 64/2013 TT-BTC) với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

 

7. Lập hoá đơn khi danh mục của hàng hoá dịch vụ nhiều hơn số dòng của Hoá đơn

- Khi xuất hoá đơn mà Danh mục hàng hoá dịch vụ nhiều hơn số dòng của Hoá đơn. Có 2 cách thực hiện.

 

Cách 1:

Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số Hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số Hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hoá đơn liệt kê đầy đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn số trước đến các hoá đơn tiếp theo. Thông tin người mua được ghi đầy đủ ở tờ Hoá đơn đầu tiên. Chữ ký, dấu người bán, chữ ký người mua, giá thanh toán,… thuế GTGT được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần trống(nếu có).

 

Cách 2

Người bán hàng sử dụng Bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã kèm theo Hoá đơn. Trên Bảng kê ghi rõ kèm theo Hoá đơn số…, phát hành ngày,…

Khi lập Hoá đơn, trên nội dung của Hoá đơn cũng phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Người bán và người mua thực hiện lưu trữ và quản lý bảng kê kèm theo hoá đơn theo quy định.

 

Mời các bạn xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng
Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng và cách xử lý
Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lý hợp lệ
CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thủ tục thông báo phát hành Hoá đơn GTGT
Mức phạt nộp chậm thông báo phát hành hóa đơn
Thời hạn nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn và mức phạt nộp chậm
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel