Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 5
Tổng truy cập:     2037281
Cách Lập bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp phải thu phải trả của khách hàng TK 131 – TK 331 thực hành trên Excel

 

1.    Hướng dẫn cách lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131:

 

Cột Mã KH và Tên KH:

- Sử dụng hàm IF kết hợp với hàm LEFT tìm ở DMTK về.

 

Cột mã khách hàng:

= IF(LEFT(DMTK!A14,3)=”131”,DMTK!A14,””)

(địa chỉ ô A 14 là TK chi tiết đầu tiên của TK 131). Hoặc dùng VLOOKUP tìm DMTK về

 

Cột tên khách hàng;

= IF(A11=””,””,VLOOKUP(A11,DMTK!$A$14:$E$150,2,0))

 

Dư Nợ và Dư có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng về.

- Cột Dư NỢ đầu kỳ: = VLOOKUP($A11,’CDSPS-thang’!$A$9:$H$150,3,0)

- Cột Dư Có đầu kỳ: = VLOOKUP($A11,’CDSPS-thang’!$A$9:$H$150,4,0)

 

Cột số phát sinh Nợ và phát sinh Có: Sử dụng hàm SUMIF tập hợp từ NKC về.

- Cột số phát sinh Nợ:

= SUMIF(NKC!$E$13:$E$607.’So cong no TK 131’!$A11,NKC!$G$13:$G$607)

- Cột số phát sinh Có:

= SUMIF(NKC!$E$13:$E$607,’So cong no TK 131’$A11,NKC!$H$13:$H$607)

 

Cột dư Nợ và dư Có cuối kỳ: Dùng hàm Max

- Cột dư Nợ cuối kỳ:  = MAX ( C11+E11-D11-F11,0)

- Cột dư Có cuối kỳ:   = MAX( D11+F11–C11-E11,0)

 

cách lập bảng tổng hợp phải thu phải trả của khách hàng

 

2. Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331

- Cách làm tương tự như bảng tổng hợp TK 131

 

Ngoài việc lập sổ tổng hợp phải thu phải trả các bạn cần phải lập sổ tiền mặt tiền gửi ngân hàng, chi tiết các bạn xem tại đây:

Cách lập sổ quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel
Cách Lập bảng Cân đối phát sinh năm trên Excel
Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng bằng Excel
Hướng dẫn cách lập các bảng biểu tháng trên Excel
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel