Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 40
Tổng truy cập:     2037316
Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng bằng Excel

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng bằng Excel chi tiết và đầy đủ nhất.

 

- Sổ quỹ tiền mặt và sổ Tiền gửi ngân hàng chúng ta không thể chuyển sổ trên NKC mà phải tính riêng 2 sổ này, vì 2 loại sổ này có mẫu sổ khác so với các sổ chi tiết TK, sổ tổng hợp TK khác.

 

1. Hướng dẫn cách lập sổ Quỹ tiền mặt bằng Excel: ( Dữ liệu lấy từ sổ Nhật Ký Chung)

 

Cách lập công thức cho từng cột như sau:

- Trên sổ quỹ tiền TM, xây dựng thêm 3 ô: Tháng báo cáo; Tài khoản báo cáo ( là TK 1111); Nối tháng và TK cáo cáo.

 

Ô nối tháng và TK báo cáo: = K6&”;”&L6 ( dùng tính số dư dầu kỳ theo từng tháng)

 

Cột ngày tháng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!A13,””) ( L6: ô TK báo cáo)

 

Cột Diễn giải: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!D13,””)

 

Cột Tài khoản đối ứng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!F13,””)

 

Cột thu:   = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!G13,””)

 

Cột Chi:  = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!H13,””)

 

Cột số phiếu thu: = IF(H11<=0,””,COUNTIF(H$11:H11,”>”)) ( H: cột tiền thu)

 

Cột số phiếu chi:  = IF(I11<=0,””,COUNTIF(I$11:I11,”>”))   ( I: Cột tiền chi)

 

Dòng số dư đầu kỳ: Dùng hàm SUMIF lấy trên bảng CDPS chi tiết của từng tháng.

 

Để tính được số dư đầu kỳ của từng tháng trên Sổ quỹ TM thì ta phải xây dựng bên phải bảng “ Cân đối phát sinh tháng” của các tháng thêm 2 cột:

- Cột BC: Gõ số tháng tại dòng tương ứng với TK 111 của Bảng CĐPS và coppy cho những dòng tiếp theo của tháng đó ( làm cho tất cả các tháng).

- Cột “ Nối tháng và TK báo cáo” : =I9&”;”&A9 ( Là dãy điều kiện cho hàm SUMIF)

MÔ PHỎNG:

cách lập sổ quỹ tiền mặt

 

Sau đó dùng hàm SUMIF để tính ra số dư đầu kỳ trên sổ Quỹ TM;

= SUMIF(‘CDPS-thang’!$J$9:$J$450,’So quy’!$M$6,’CDPS-thang’!$C$9:$C$450)

lập sổ quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng

Cột tồn tiền cuối ngày: Dùng hàm Subtotal:

Cú pháp hàm: = $J$9+Subtotal(9,H$11:H11)-Subtotal(9,I$11:I11)

 

Dòng cộng số phát sinh: Dùng hàm subtotal

Dòng số dư cuối kỳ: Dùng công thức đơn gaỉn như sau

Dư cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + TỔng thu – TỔng chi.

( Sổ quỹ TM được lập cho cả kỳ kế toán, Bạn muốn xem tháng nào thì lọc tháng đó lên, Cụ thể có ở phần in sổ)

MÔ PHỎNG:

cách lập sổ tiền gửi ngân hàng

 

2. Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel:

- Cách làm tương tự như sổ quỹ tiền mặt. Nhưng cột số hiệu và Ngày tháng chứng từ thì công thức tương tự như cột Ngày tháng ghi sổ.

 

Sau khi các bạn đã lên được 2 sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, công việc tiếp theo là các bạn lập bảng cân phát sinh năm, chi tiết các bạn xem tại đây: Cách lập bảng cân đối phát sinh năm.

 

Chúc các bạn thành công!

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel
Cách Lập bảng Cân đối phát sinh năm trên Excel
Cách Lập bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng
Hướng dẫn cách lập các bảng biểu tháng trên Excel
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel