Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 40
Tổng truy cập:     1919209
Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01B/TNDN

 

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý mẫu 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

 

Kế từ ngày 20/12/2013 theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính quý cụ thể như sau:

 

- Trường hợp DN không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng theo mẫu:  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN

 

lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01b-tndn

 

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01B/TNDN:

 

 [01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là quý nào

 

[02] Lần đầu: tích vào ô này khi thực hiện khai lần đầu hoặc khai thay đổi nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.

 

[03] Bổ sung lần thứ: Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức.

 

[04] Tên người nộp thuế: Ghi chính xác tên người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.

 

[05] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế.

 

[06] đến [08]: Ghi đúng địa chỉ, trụ sở của NNT như đã đăng ký với cơ quan thuế.

 

[09] đến [11]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của NNT.

 

[12] Tên đại lý thuế: Nếu NNT ký hợp đồng dịch vụ với Đại lý thuế để khai thuế thì ghi chính xác tên Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

 

[13] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế.

 

[14] đến [16]: Ghi đúng địa chỉ, văn phòng trụ sở của Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

 

[17] đến [19]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế theo Họp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

 

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi số và ngày Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

 

[21] Doanh thu phát sinh trong kỳ: Khai như Tờ khai mẫu số 01A/TNDN nêu trên.

 

[22] Doanh thu theo thuế suất chung: Là doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của các hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chung (20 - 25%).

- Để xác định chính xác DN chịu thuế suất bao nhiêu mời các bạn xem thêm: Mức thuế suất thuế TNDN

 

[23] Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi: Là doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của các dự án đủ điều kiện được áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo quy định tại Thông tư Số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ tài chính (nếu có).

 

[24] Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%): Là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề với năm kê khai thuế TNDN tạm nộp theo quý. Công thức tính cụ thể như sau:

 

Tỷ lệ TNCN trên doanh thu   = Tổng thu nhập chịu thuế TNDN  X 100%

Tổng doanh thu      

                                                

Trong đó:

+ Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước, doanh nghiệp xác định tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bằng tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa trừ chuyển lỗ (Mã số B12).

 

+ Tổng doanh thu: số liệu để tính chi tiêu này được lấy từ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và được xác định bằng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) trừ (-) các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 03) cộng (+) doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 08) cộng (+) thu nhập khác (Mã số 16).

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu khác với tỷ lệ người nộp thuế đã khai, thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

 

[25] Thuế suất chung (%): Là mức thuế suất phổ thông áp dụng đối với các hoạt động không được hưởng thuế suất ưu đãi (25%)

 

[26] Thuế suất ưu đãi (%): Là mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với các dự án đầu tư thực tế đạt các điều kiện được hưởng ưu đãi theo qui định của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau thì liệt kê các mức thuế suất ưu đãi trên cùng chỉ tiêu này, cách nhau dấu chấm phẩy.

 

[27] Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: Là tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý của các hoạt động chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất chung cộng (+) với thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý của các hoạt động, dự án được hưởng thuế suất ưu đãi.

[27] = [28] + [29].

 

[28] Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung: Được xác định bằng doanh thu thực tế phát sinh của các hoạt động chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất chung nhân (x) với tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu nhân với (x) thuế suất chung.

[28] = [22] x [24] x [25].

 

[29] Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi: Được xác định bằng doanh thu thực tế phát sinh của các hoạt động được hưởng thuế suất ưu đãi nhân (x) với tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu nhân (x) với thuế suất ưu đãi.

[29] = [23] x [24] x [26].

 

[30] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm: Là tổng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến được miễn, giảm trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế.

 

[31] Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ: Bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ trừ (-) đi thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm, cụ thể:

[31] = [27] - [30].

 

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng có trụ sở tại Hà Nội, công ty khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Quý III năm 2013 công ty có doanh số bán hàng là 500 triệu đồng. Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (theo số liệu quyết toán) năm 2012 của công ty là 5%.

 

- Công ty kế toán Thiên Ưng khai tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN như sau: 

 

cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01b-tndn

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!

 

Công ty kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng các Khóa học thực hành kế toán thuế chuyên sâu thực hành trên phần mềm HTKK bằng chứng từ thực tế.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn kê Khai quyết toán thuế TNDN năm
Cách lấy tiền thuê nhà đưa vào chi phí hợp lý
Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất
Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ theo quy định mới nhất
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel