Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 65
Tổng truy cập:     1919234
Cách lấy tiền thuê nhà đưa vào chi phí hợp lý

 

Làm thế nào để đưa tiền thuê nhà vào chi phí? Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách đưa khoản chi phí tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý hợp lệ để khấu trừ thuế TNDN, cách tính thuế GTGT - thuế TNCN cho tiền thuê nhà.

 

Các bạn muốn lấy khoản chi phí tiền thuê nhà để đưa vào chi phí hợp lý thì cần làm những thủ tục sau:

 

Khi cá nhân cho DN thuê nhà và cần mua hoá đơn để lập và giao cho DN thuê nhà thì cá nhân có nhà cho thuê buộc phải nộp những loại thuế sau:

- Thuế Môn Bài.

- Thuế Giá trị gia tăng.

- Thuế Thu nhập cá nhân.

 

Nhưng trên thực tế thì các chủ nhà không hề muốn làm việc này nên DN thuê nhà muốn lấy chí phí để được khấu trừ, sẽ phải thay chủ nhà làm những việc này.

 

Cụ thể là DN thuê nhà sẽ phải làm 1 bộ hồ sơ gửi lên cơ quan thuế để xác nhận và lấy hóa đơn:

 

I - Hồ sơ kê khai bao gồm:

 

           - Hợp đồng thuê nhà.

           - Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.

          - Giấy giới thiệu của DN cho người đi thuê nhà.

 

Kèm theo các giấy tờ mà cá nhân cho thuê nhà phải khai và ký:

 

            - Tờ khai đăng ký thuế TNCN theo mẫu 01/ĐK-TNCN

            - Tờ khai đăng ký thuế theo theo mẫu 03-ĐK-TCT

            - Tờ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu 09C/PL-TNCN (trường hợp cá nhân cho thuê nhà chưa làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này ở bất kỳ nơi trả thu nhập cho họ)

            - Phiếu đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ

            - Tờ khai thuế Môn bài

            - Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 05/GTGT.

 

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ ghi trên được bán tại các Chi cục Thuế.

Thời hạn kê khai và nộp thuế chậm nhất 20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà

 

II – Hướng dẫn cách xác định các loại thuế phải nộp đối với tiền thuê nhà:

 

1 - Cách tính thuế Môn Bài tiền thuê nhà:

 

- Thuế Môn bài là loại thuế nộp theo năm và đánh trực tiếp vào cá nhân kinh doanh khai trương ngành nghề. Vì vậy khi tính thuế Môn bài phải nộp, chúng ta không quan tâm đến thời gian cho thuê nhà mà điều quan tâm nhất là cá nhân này thực hiện cho thuê nhà tại thời gian nào:

 

+ Trường hợp cá nhân đã đăng ký thuế và có Mã số thuế cá nhân cho thuê nhà trong khoảng thời gian là 06 tháng đầu năm thì mức Thuế Môn bài phải nộp là: cả năm là 1.000.000đ.

 

+ Trường hợp cá nhân đã đăng ký thuế và có Mã số thuế cá nhân cho thuê nhà vào 06 tháng cuối năm (tính từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 của năm đó) thì mức thuế Môn bài cá nhân đó phải nộp là: 1/2 năm = 500.000đ.

 

+ Trường hợp cá nhân chưa đăng ký thuế và không có Mã số thuế cá nhân thì không phân biệt thời gian cho thuê nhà nằm ở khoảng nào mà Mức thuế Môn bài phải nộp: 1.000.000đ.

 

2 - Cách tính thuế Giá trị Gia tăng tiền thuê nhà:

 

- Là loại thuế được tính và được nộp theo tháng

Thuế GTGT
phải nộp
= Thu nhập/ tháng X Tỷ lệ
GTGT
X Thuế suất
Thuế GTGT

 

Trong đó:

Thu nhập/ tháng: số tiền nhà cho thuê của 1 tháng

Tỷ lệ GTGT: theo quy định từng vùng miền mà tỷ lệ GTGT là khác nhau. Ví dụ: Hà Nội: 40%; TP Hồ Chí Minh: 37%

Thuế suất thuế GTGT: 10%

 

3- Cách tính thuế Thu nhập cá nhân tiền thuê nhà:

 

Thuế
TNCN
= Thu nhập tính thuế X Thuế suất
theo biểu luỹ tiến từng phần

 

Thu nhập
Tính thuế
= Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

 

Thu nhập
Chịu thuế
= Thu nhập/ tháng X Tỷ lệ thu nhập
 chịu thuế

 

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN được quy định theo từng vùng khác nhau. Ở Hà Nội: 37%, ở TP Hồ chính Minh: 35%

 

III. Cục thuế thành phố Hà Nội quy định bảng quy đổi như sau:

 

Bảng hướng dẫn cách quy đổi doanh thu chưa có thuế sang doanh thu có thuế (GTGT và TNCN) đối với hộ cho thuê nhà.

 

Bậc thuế  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Cách tính doanh thu đã có thuế GTGT, TNCN
1 Đến 5 5 DT đã có thuế = DT chưa có thuế (chia)/0,9415
2 Trên 5 đến 10  10 DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 0,25  trđ)(chia)/0,923
3 Trên 10 đến 18 15 DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 0,75  trđ)(chia)/0,9043
4 Trên 18 đến 32 20 DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 1,65  trđ)(chia)/0,886
5 Trên 32 đến 52   25 DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 3,25  trđ)(chia)/0,867
6 Trên 52 đến 80 30 DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 5,85  trđ)(chia)/0,849
7 Trên 80     35 DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 9,85  trđ)(chia)/0,830

 

Ví dụ:

Ngày 15/11/2013 Ông A có nhà tại Hà Nội, cho Công ty kế toán Thiên Ưng thuê nhà, với giá thuê một tháng là 20 triệu đồng. Thời gian thuê là 01 năm. Công ty kế toán Thiên Ưng trả tiền 01 lần/năm cho gia đình ông A và có trách nhiệm đóng góp các thuế phải nộp vào NSNN.

Ông A là chưa đăng ký thuế và không có Mã số thuế TNCN.

Các khoản thuế Công ty kế toán Thiên Ưng phải nộp thay gia đình ông A:

 

1 - Thuế môn bài phải nộp:

Mức Thuế Môn bài phải nộp: 1.000.000đ. (Do Ông A chưa đăng ký thuế và không có Mã số thuế cá nhân).

 

2- Thuế GTGT (VAT) và TNCN:

+ Xác định doanh thu có thuế GTGT (VAT) và TNCN

Do Ông A ở Hà Nội. Nên: Tỷ lệ GTGT: 40%. Và mức thu nhập tính thuế TNCN là: 37%

Thu nhập chịu thuế: = 20.000.000 x 37% = 7.400.000đ.

 

Căn cứ biểu tính trên thì mức thu nhập tính thuế/tháng được áp vào bậc 2.

Doanh thu
đã có thuế
= DT chưa có thuế - 0.25trd = 20.000.000-250.000 = 21.397.616
0,923 0,923

 

a. Thuế GTGT (VAT) phải nộp 1 tháng

21.397.616 x 40% x 10 % = 855.905 vnđ

Cả năm: 855.905 x 12 tháng = 10.270.860 vnđ

 

b. Thuế TNCN phải nộp:

- Tính thu nhập tính thuế:

21.397.616 x 37 % = 7.917.118 đ.

Nhưng: Theo TT 111/2013 của Bộ tài chính thì: Giảm trừ gia cảnh: bản thân 9.000.000 và người phụ thuộc là 3.600.000 ( tính trên 1 tháng). Như vậy sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

 

Như vậy: Nếu trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có tên vợ chồng ông thì về nguyên tắc thu nhập 20 triệu cũng được chia cho vợ ông để kê khai thuế. Nhưng cục thuế Hà Nội tạm thu trong năm thì cuối năm hai vợ chồng ông kê khai thu nhập và quyết toán với cơ quan thuế.

 

- Hóa đơn Chi cụ thuế xuất với giá tiền cho thuê là: 250.270.860 đồng trong đó: Thuế GTGT và thuế TNCN là 10.270.860 vnđ , tiền cho thuê nhà 20 tr x 12 tháng = 240 triệu.

 

IV. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có hướng dẫn 10 Bảng quy đổi:

 

- Dịch vụ cho thuê nhà làm văn phòng, cửa hàng; cho người nước ngoài thuê nhà; cho các đối tượng khác thuê nhà để ở; cho thuế máy móc, thiết bị) có các trường hợp: Người nộp thuế không có trừ cho cá nhân, có trừ cho cá nhân (9 triệu đồng/tháng), có trừ cho cá nhân và một người phụ thuộc; 2 người phụ thuộc,.. cho đến 8 người phụ thuộc.

- Với hướng dẫn này trường hợp cá nhân có chung quyền sở hữu thì khi kê khai có thể chia riêng cho từng người.

 

Ví dụ: Cá nhân A làm việc ở công ty kiểm toán B cho công ty C thuê nhà làm cửa hàng tại quận 4, TP Hồ Chí Minh với giá tiền cho thuê là 2.000 USD/tháng. Giá cho thuê này là giá không có thuế. Trong giấy chứng nhận cáp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà của người cho thuê có tên hai vợ chồng (thu nhập chịu thuế TNCN được chia cho 2 người). Vợ đăng ký giảm trừ 01 con và chồng chỉ giảm trừ cho bản thân. Việc kê khai và tính thuế như sau:

 

Quy đổi ra Việt Nam đồng, giả sử tỷ lệ 18.000đồng/USD: 2.000USD sẽ là 36 triệu đồng/tháng.

Thu nhập không có thuế của mỗi người là 18 triệu đồng/tháng:

 

1. Tính thuế đối với vợ:

a.Thuế GTGT

Theo công thức quy đổi của thành phố Hồ Chí Minh thì chị vợ có nuôi một con, quy dổi doanh thu có thuế GTGT và thuế TNCN là (18 – 0,280) : 0,9445 = 18,761 triệu.

Tỷ lệ khoán GTGT (VAT) quy định là 38% nhân với thuế suất 10 % thuế GTGT vậy thuế GTGT tính trên doanh thu là 3,8%.

Thuế GTGT phải nộp là 18,761 tr x 3,8 % = 0,713 triệu đồng/tháng. Thuế GTGT nộp năm là: 0,713 tr x 12 tháng = 8,555 tr.

 

b. Tính thuế TNCN

Xác định thu nhập chịu thuế: Tỷ lệ khoán thu nhập chịu thuế là 35%.

18,761 tr x 35 % = 6,566 tr.

=> Không phải nộp thuế TNCN.

 

2. Tính thuế đối với chồng:

Thu nhập NET là 18 triệu đồng, đối chiếu vào Bảng quy đổi thu nhập trước thuế ra thu nhập sau thuế trong trường hợp chỉ giảm trừ cho bản thân:

(18 tr – 0,200) : 0,9445 = 18,846 triệu.

 

a. Thuế GTGT (VAT) phải nộp: 18,845 tr x 3,8 % = 0,716 triệu,

Thuế phải nộp cả năm là: 0,716 tr x 12 = 8,592 triệu.

 

b. Thuế TNCN phải nộp

- Thu nhập chịu thuế: 18,846 tr x 35 % = 6,596 triệu đồng.

Như vậy thu nhập chịu thuế là 6,596 triệu đồng sẽ không phải đóng thuế TNCN.

 

Như vậy: Cơ quan thuế xuất hóa đơn để bên đi thuê có chứng từ hạch toán vào chi phí (trả tiền thuê theo năm) là: 449,147 triệu, trong đó:

Tiền thuê:        432,00 triệu.

Thuế GTGT:   17,147 triệu.

 

Chúc các bạn thành công!.

 

Để hiểu sâu hơn và rõ hơn vấn đề này các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế chuyên sâu tại Công ty kế toán Thiên Ưng, các bạn sẽ được thực hành trên phần mềm HTKK mới nhất bằng chứng từ thực tế.

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn kê Khai quyết toán thuế TNDN năm
Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất
Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01B/TNDN
Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ theo quy định mới nhất
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel