Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 24
Tổng truy cập:     2058802
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế của Bộ tài chính ban hành ngày 10/10/2014
Chi tiết
Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định về thuế mới nhất
Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế (có hiệu lực từ ngày 15/11/2014)
Chi tiết
Công văn Số 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013
Công văn Số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
Chi tiết
Luật số 31/2013/QH13 - LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Luật số 31/2013/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014
Chi tiết
THÔNG TƯ Số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành luật quản lý Thuế
Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH Số 129/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm về thuế
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Chi tiết
Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TTĐB
Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định số 26/2009/NĐ-CP, Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP
Chi tiết
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Luật số 27/2008/QH12
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Luật số 27/2008/QH12 của Quốc Hội ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009
Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH Số 113/2011/NĐ-CP Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
NGHỊ ĐỊNH Số 113/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung, quy định thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2011
Chi tiết
Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN và GTGT
Thông tư số 141/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, Hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung luật thuế TNDN và Thuế GTGT
Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH Số 92/2013/NĐ-CP Sửa đổi Luật Thuế TNDN, GTGT
NGHỊ ĐỊNH Số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế giá trị gia tăng
Chi tiết
Luật số 32/2013/QH13 Luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp mới nhất
Luật số 32/2013/QH13 Luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp mới nhất của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
Chi tiết
Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC
Thông tư 65/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2013 ửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC
Chi tiết
Thông tư Số 06/2012/TT- BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
THÔNG TƯ Số 06/2012/TT- BTC ngày 11 tháng 1 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng,
Chi tiết
Thông tư Số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế
THÔNG TƯ Số 28 /2011/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP
Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel