Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập:     1919269
Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

 

Đối tượng của hạch toán kế toán là gì? Rất nhiều các bạn sinh viên kế toán đã hỏi tôi điều này. Bài viết này kế toán Thiên Ưng xin trình bày bản chất và đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán.

 

1. Đối tượng chung:

Đối tượng của Hạch toán kế toán là TÀI SẢN  VÀ NGUỒN VỐN.

Ví dụ:

+ Khi xuất tiền mua Hàng hóa thì đây là nghiệp vụ kinh tế phát sinh.đối tượng của hạch toán kế toán

- Đối tượng hạch toán kế toán của là Tiền và hàng hóa.

+ Khi vay tiền để mua TSCD:

- Đối tượng của hạch toán kế toán là Số tiền vay và TS được mua.

 

Tóm lại: Đối tượng của hạch toán kế toán được thể hiện ở 2 mặt là: TÀI SẢN – NGUỒN VỐN

Ví dụ cụ thể:

Mua ô tô trị giá 1 tỷ: ( Tài sản: Ô tô, Nguồn vốn: 1 tỷ)

+ Trong đó nguồn vốn bao bồm:

- Bản thân: 500 tr ( Nguồn vốn chủ sử hữu).

- Vay bố mẹ: 200 tr (Nợ phải trả).

- Vay ngân hàng: 250 tr (Nợ phải trả).

- Người yêu hỗ trợ: 50 tr (Vốn khác).

 

2. Tài sản.

- Tài sản là những thứ mà DN có quyền sở hữu, có quyền kiểm soát lâu dài: được dùng để thanh toán, trao đổi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có 2 loại tài sản là: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn (TSCĐ):

 

a. Tài sản Ngắn hạn:

- Được phân làm 2 loại là: TS Ngắn hạn sản xuất và TS Ngắn hạn lưu thông.

 

+ Tài sản ngắn hạn sản xuất là:

- Là Tài sản tham gia vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bao gồm:

            - Công cụ dụng cụ.

            - Nguyên vật liệu.

            - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

 

+ Tài sản ngắn hạn lưu thông:

- Là Tài sản tham gia vào trong quá trình luân chuyển. Bao gồm:

            - Tiền mặt

            - Tiền gửi ngân hàn.

            - Các khoản đầu tư ngắn hạn.

            - Các khoản nợ phải thu.

            - Thành phẩm

            - Hàng hóa.

 

b. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định):

 - Được phân làm 2 loại: TSCD Hữu hình và TSCD Vô hình:

 

Chú ý: Điều kiện để ghi nhận Tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 thì:

            - Nguyên giá của Tài sản đó được xác định một cách rõ ràng

            - TSCĐ đó phải tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai.

            - Tài sản đó có giá trị  ≥ 30tr.

            - Thời gian sử dụng: 1 năm trở lên

 

+ Tài sản cố định Hữu hình bao gồm:

            - Nhà cửa vật kiến trúc.

            - Máy móc thiết bị.

            - Phương tiện vận tải truyền dẫn.

 

+ Tài sản cố định Vô hình

            - Quyền sử dụng đất

            - Bằng phát minh sáng chế, các phần mềm.

 

3. Nguồn vốn

- Là nguồn hình thành lên Tài sản.

- Nguồn vốn được phân làm 2 loại: Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả - các khoản đi vay

 

a. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Là nguồn thuộc quyền sở hữu của DN và DN được quyền sử dụng trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cuả DN.

- Nguồn vốn CSH bao gồm: Tất cả các vốn góp kinh doanh và lợi nhuận sau thuế tổng hợp lên.

 

b. Nợ phải trả:

- Là các khoản phải trả do đi vay có quyền sử dụng tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định, sau phải hoàn trả đúng thời hạn.

- Nợ phải trả được phân làm 2 loại: Nợ phải trả ngắn hạn và Nợ phải trả dài hạn.

 

+ Nợ phải trả ngắn hạn:

 - Là các khoản phải trả trong khoảng thời gian ≤ 1 năm Tài chính. Nợ phải trả ngắn hạn có thể là các khoản vay tín dụng, Nợ chiếm dụng – Nhà cung cấp.

 

+ Nợ phải trả dài hạn:

- Là các khoản phải trả trong khoảng thời gian > 1 năm Tài chính. Nợ phải trả dài hạn có thể là các khoản vay tín dụng, Nợ chiếm dụng – Nhà cung cấp.

 

Để hiểu rõ hơn về tài sản và nguồn vốn các bạn có thể xem thêm: Phương trình kế toán cơ bản

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
Các nguyên tắc khi lập chứng từ kế toán
Nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán
Các loại chứng từ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp
Những quy định về kế toán
Các chế độ kế toán hiện hành
Phương trình kế toán cơ bản
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel