Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 16
Tổng truy cập:     2037292
Hướng dẫn cách lập các bảng biểu tháng trên Excel

 

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu kế toán tháng trên Excel như: Cách lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn, cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước - khấu hao, Cách lập bảng cân đối phát sinh tháng.

 

Phần trước kế toán Thiên Ưng đã hướng dẫn các bạn: Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

 

1. Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho:

 

- Cột Số lượng và Thành tiền nhập trong kỳ, dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu nhập kho về

- Cột Số lượng Xuẩttong kỳ, dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu xuất kho về

- Cột Đơn giá xuất kho, tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối kỳ

 

Lưu ý: Để có được bảng NXT của cá tháng sau, bạn Coppy bảng NXT của tháng trước và dán ( Paste ) xuống phía dưới, xoá trắng toàn bộ số liệu, đặt lại công thức cho các cọt tương ứng.

- Cột Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Đơn vị tính: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước xuống.

- Các cột khác tính như hướng dẫn ở phần trên.

 

2. Hướng dẫn cách lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

 

- Để có được các bảng trên của các tháng sau, ta Coppy các bảng đó của tháng trước và dán ( Paste) xuống phía dưới, xoá số liệu ở cột “ Số khấu hao ( phân bổ ) lũy kế kỳ trước “ và đặt hàm VLOOKUP cho cột này để tìm về giá trị tương ứng từ tháng trước.

          + Hoặc căn cứ vào Số tháng đã phân bổ và mức phân bổ 1 tháng để tính.

- Khi phát sinh TSCĐ mới hoặc CCDC mới ta phải khai báo thêm TSCĐ hoặc CCDC đó tại các bảng tương ứng.

 

3. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối phát sinh tháng;

 

Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)

Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ: Sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.

 

MÔ PHỎNG: ( đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)

 

cách lập bảng cân đối phát sinh tháng

 

Số dư cuối kỳ:

- Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ - Số PS Có trong kỳ,0)

- Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ - Số Dư Nợ đầu kỳ - Số PS Nợ tron kỳ,0)

 

MÔ PHỎNG:

 

 

- Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).

       Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

 

MÔ PHỎNG:

 

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

 

4. CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH.

 

- Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có

- Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC

- Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC

- Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..

- Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..

- Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.

- TK 112 phải khớp  với Sổ phụ ngân hàng,

- TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế

- TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bacó cáo NXT kho

- TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242

- TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211

 

Trên đây chỉ là các bảng biểu mà bạn phải lập khi có phát sinh trong tháng, đến cuối kỳ các bạn sẽ phải lập bảng Tổng hợp phải thu phải trả khách hàng. Chi tiết các bạn xem thêm tại đây: Cách lập bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng

 

Chúc các bạn thành công!

 

Các bạn muốn được học 1 cách bài bản từ khâu hạch toán, lên sổ sách đến lập lập báo cáo tài chính trên Excel bằng chứng từ thực tế có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán trên Excel tại Công ty kế toán Thiên Ưng.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel
Cách Lập bảng Cân đối phát sinh năm trên Excel
Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng bằng Excel
Cách Lập bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel