Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 34
Tổng truy cập:     2037310
Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán

 

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel vào công việc kế toán thực tế như, kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ NKC lên bảng cân đối phát sinh:

 

Nếu bạn chưa có mẫu có thể tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

 

1. Công dụng của hàm SUMIF trong Excel kế toán:

 

- Kết chuyển các bút toán cuối kỳ

- Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm

- Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “ Bảng NHập Xuất Tồn “

- Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng”

Và cá bảng tính có liên quan..

 

2. Tác dụng hàm SUmif: Hàm sumif là hàm tính tổng theo điều kiện:

 

hướng dẫn sử dụng hàm sumif trong excel ke toan

 

Giải thích:

 

- Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chưa điều kiện cần tính. Cụ thể trong bài: Là dãy ô chứa tài khoản trong cột TK Nợ/TK Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa mã hàng trên Phiếu nhập kho, Xuất kho …vv

 

- Điều kiện cần tính: Phải có “ Tên “ trong dãy ô điều kiện. CỤ thể trong bài : Là Tài khoản cần tính trên NKC hoặc mã hàng trên kho ( bảng Nhập Xuất Tồn ) hoặc TK cần tổng hợp trên bảng Cân đối phát sinh…. ( Điều kiện cần tính chỉ là một ô )

 

- Dãy ô tính tổng: Là dãy ô chưa giá trị trong cột phát sinh Npj hoặc phát sinh Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền trên kho ( trên phiếu NK, XK ). Dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng nhau, tức điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng nhau.

 

- Hướng dẫn khi muốn tuyệt đối dòng hoặc cột ( việc tuyệt đối dòng hoặc cột là tuỳ vào từng trường hợp ):

 

+ Bấn F4 ( 1 lần ): Để có gái trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ( $cột$dòng); Ví dụ: $E$12 – tức là cố định cột E và cố định dòng 12

 

+ Bấm F4 ( 2lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng) ; Ví dụ: E$12 – tức là cố định Dòng 12, không cố định cột E

 

+ Bấm F4( 3lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng) ; Ví dụ: $E12 – tức là cố định Cột E, không cố định dòng 12.

 

MÔ PHỎNG:  ( Đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)

 

cách sử dụng hàm sumif trong excel kế toán

( Kết quả trong bảng tính chỉ là ví dụ - không làm căn cứ so sánh bài của bạn )

 

Theo công thức trong bảng tính thì:

-  Dãy ô điều kiện là E15 đến E180 ( tức là kéo từ nghiệp vụ phát sinh đầu tiên của tháng )

-  Điều kiện cần tính là ô E112 ( tức là ô điều kiện cần tính )

- Dãy ô tính tổng là H15 đến H180

 

Chú ý: Với các bút toán kết chuyển cuối kỳ thì điều kiện cần tính có thể bấm trực tiếp vào ô chứa nó hoặc gõ trực tiếp tài khoản cần kết chuyển vào công thức

Ví dụ: =SUMIF( $E15:$E180, 5111,$H$15:$H$180)

 

Bạn muốn học cách lên sổ sách và lập báo cáo tài chính trên Excel có thể tham gia: Khóa học thực hành kế toán trên Excel bằng chứng từ thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel
Cách Lập bảng Cân đối phát sinh năm trên Excel
Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng bằng Excel
Cách Lập bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel