Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 12
Tổng truy cập:     1944174
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013

 

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 như thế nào? Có thay đổi gì không? Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2013 mới nhất theo đúng các chính sách thuế mới nhất hiện nay.

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP về việc thi hành một số điều luật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:


I. Doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp:

 

Thuế TNDN phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất thuế TNDN


Trong đó: 

1. Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  -  Thu nhập được miễn thuế  -  Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

 
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

 

Thu nhập chịu thuế  =  (Doanh thu  -  Chi phí được trừ)  +  Các khoản thu nhập khác

 
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.


- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


2. Thuế suất thuế TNDN

Theo Nghị định số 92/2013/NĐ-CP mới nhất năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2013


- Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ
 

a. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng cách tính thuế thu nhập doanh nghiệpdoanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế nhiều hơn 12 tháng theo quy định hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của năm 2012 hoặc bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.


b. Thuế suất 20% quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

+) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điều 3 Nghị định này), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

+) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

+) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
Các bạn có thể xem thêm: 
Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 
II. Riêng Doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ:

 

Thuế TNDN phải nộp  =  ( Thu nhập tính thuế  -  Phần trích lập quỹ KH&CN )   X  Thuế suất thuế TNDN

 
- Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.


Các bạn muốn học làm báo cáo quyết toán thuế năm trên chứng từ thực tế có thể xem thêm: 
Khóa học thực hành kế toán thuế

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn kê Khai quyết toán thuế TNDN năm
Cách lấy tiền thuê nhà đưa vào chi phí hợp lý
Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất
Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01B/TNDN
Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ theo quy định mới nhất
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel