Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 27
Tổng truy cập:     2023039
Hướng dẫn cài đặt chương trình Fast Accounting 11

 

Hướng dẫn cài đặt chương trình Fast Accounting 11

 

Fast Accounting có 2 hình thức lựa chọn: Là Cài đặt cho 1 máy lẻ và Cài đặt cho nhiều người sử dụng chung:

 

I. Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast trên 1 máy đơn lẻ:

- Với hình thức này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy trạm khi sử dụng Fast Accounting 11.

- Bắt buộc phải chọn kiểu cài đặt này nếu doanh nghiệp của người sử dụng chỉ có một máy tính làm kế toán.

 

1. Chạy chương trình cài đặt:

- Kích đúp vào file cài đặt (Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục có chứa bộ cài đặt chương trình khi đã giải nén).

- Nếu máy dùng hệ điều hành Window 7/Vista thì nhấn chuột phải chọn “Run as administrator”.

- Nếu máy hiện lên cảnh báo, nhấn <<Yes>>.

- Chương trình giải nén file cài đặt và bắt đầu chạy file cài đặt

 

Chạy file cài đặt

2. Chương trình sẽ hiện màn hình thông báo cài đặt chương trình. Nhấn <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình.

 

3. Khi xuất hiện màn hình Thoả thuận bản quyền, xin hãy đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

- Chọn ‘Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền’.

- Nhấn <<Tiếp tục>>.

 

4. Hiện ra màn hình nhập thông tin khách hàng

- Nhập vào tên thông tin người sử dụng và tên tổ chức (công ty)

- Nhấn vào nút <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình

 

5. Chọn thư mục cài đặt chương trình:

- Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: D:\Fast\Fast Accounting, người sử dụng có thể thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt, bằng cách nhấn vào nút <<Thay đổi>>… chọn thư mục cần cài đặt chương trình.

- Nhấn <<Đồng ý>> khi chọn xong thư mục cài đặt.

- Nhấn <<Tiếp Tục>> để tiếp tục cài đặt.

 

6. Tùy chọn hình thức cài đặt:

 

7. Xác nhận lại thông tin cài đặt:

- Sau khi đã chọn thư mục cài đặt, chương trình hiện ra màn hình để xác nhận thông tin cài đặt ban đầu.

- Nếu cảm thấy không chắc chắn các thông tin đã chọn thì nhấn <<Quay lại>> để xem và chọn lại.

- Nếu đã chắc chắn rồi thì chọn <<Cài đặt>> để cài đặt.

- Nếu không muốn tiếp tục cài đặt thì chọn <<Hủy>>.

 

8. Tiến trình cài đặt chương trình

- Tiến trình cài đặt này thực hiện tự động, không nên làm việc khác trên máy tính cho tới khi chương trình thông báo hoàn thành.

- Chương trình sẽ kiểm tra nếu máy chưa có “.NET Framework 3.5 SP1“ thì sẽ tiến hành cài đặt “.NET Framework 3.5 SP1” (Quá trình này chỉ diễn ra đối với Windows XP).

- Chương trình sẽ tiến hành kiểm tra và cài đặt “SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS” với tên máy chủ FASTACCOUNTING.

- Sau khi cài đặt xong “SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS”, chương trình sẽ bắt đầu cài đặt Fast Accounting 11.

- Chương trình Fast Accounting 11 khi được cài đặt xong sẽ xuất hiện màn hình kết thúc cài đặt:

- Nhấn <<Hoàn thành>> để kết thúc cài đặt.

- Lúc đó chương trình sẽ tự động tạo biểu tượng Fast Accounting 11  trên Desktop.

 

9. Chạy chương trình và kích hoạt bản quyền Fast Accounting 11

a. Chạy chương trình

- Trên màn hình Desktop, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Fast Accounting 11. Chương trình hiện màn hình đăng nhập vào chương trình:

- Người sử dụng đăng nhập vào chương trình với tên đăng nhập là ABC, mật khẩu là 123

Nếu lần đầu chạy chương trình, chương trình sẽ chỉ là bản dùng thử trong 30 ngày, người sử dụng cần phải kích hoạt chương trình để có thể sử dụng FA11 hoàn chỉnh.

 

2. Kích hoạt chương trình:

- Để kích hoạt bản quyền sử dụng vào mục Trợ giúp/ Đăng ký bản quyền sử dụng

- Chương trình hiện ra màn hình đăng ký bản quyền sản phẩm. Tại dòng “Tệp kích hoạt” chọn đường dẫn chứa tệp có tên là fast.lc (tệp này sẽ được gởi qua email khi bạn đã mua bản quyền Fast Accounting 11).

- Chọn <<Nhận>> để kích hoạt bản quyền. Nếu kích hoạt thành công chương trình sẽ hiện thông báo.

- Sau khi kích hoạt thành công thì đóng chương trình và chạy lại.

 

II. Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast trên mạng nội bộ (mạng LAN) với máy chủ dùng chung – máy trạm

 

Cài đặt cho nhiều người sử dụng chung: Hình thức cài đặt này áp dụng đối với doanh nghiệp có nhiều người sử dụng từ nhiều máy trong mạng máy tính nội bộ hoặc có máy kết nối từ xa. Khi này cơ sở dữ liệu (CSDL) sẽ được cài trên 1 máy và các chương trình được cài trên các máy trạm. Máy chứa csdl có thể là 1 máy chủ riêng biệt (Server) hoặc là một máy làm việc bình thường (khi này máy này vừa chứa CSDL vừa chứa chương trình như các máy trạm làm việc khác.)

 

Lưu ý, trong trường hợp “tiết kiệm” thì trên máy chủ chứa csdl dùng chung vẫn có thể cài cả chương trình để làm việc như là một máy trạm bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này tốc độ làm việc sẽ chậm do máy phải làm 1 lúc 2 công việc: vừa là 1 máy trạm làm việc bình thường, vừa là máy chủ để dùng chung. Thông thường, trong trường hợp máy chủ cài hệ điều hành window bình thường (WinXP/Vista/7) và vì vậy cũng ảnh hưởng đến tốc độ làm việc do nó không phải là hệ điều hành chuyên dùng để quản trị nhiều người sử dụng.

 

1.Cài đặt máy chủ

1.1 Chạy chương trình cài đặt:

- Kích đúp vào file cài đặt (Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục có chứa bộ cài đặt chương trình khi đã giải nén)

- Nếu máy dùng hệ điều hành Window 7/Vista thì nhấn chuột phải chọn “Run as administrator”.  Nếu máy hiện lên cảnh báo, nhấn <<Yes>>.

 

2. Chương trình giải nén file cài đặt và chạy file cài đặt

 

3. Chương trình chạy file cài đặt.

 

4. Chương trình sẽ hiện màn hình thông báo cài đặt chương trình.

 

5. Nhấn <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình.

 

6. Khi xuất hiện màn hình Thoả thuận bản quyền, xin hãy đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

 

7. Chọn ‘Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền’.

 

8. Nhấn <<Tiếp tục>>.

 

9. Hiện ra màn hình nhập thông tin khách hàng:

 

10. Nhập vào tên thông tin người sử dụng và tên tổ chức (công ty)

 

11. Nhấn vào nút <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình

 

12. Chọn thư mục cài đặt chương trình:

 

13. Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: D:\Fast\Fast Accounting, người sử dụng có thể thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt, bằng cách nhấn vào nút <<Thay đổi>>… chọn thư mục cần cài đặt chương trình.

- Nhấn <<Đồng ý>> khi chọn xong thư mục cài đặt.

- Nhấn <<Tiếp Tục>> để tiếp tục cài đặt.

 

14. Tùy chọn hình thức cài đặt.

 

15. Check chọn dòng “Cài đặt cho nhiều máy dùng chung” và “Cài đặt bộ số liệu”

 

16. Nhấn <<Tiếp tục>> tiếp tục cài đặt bộ số liệu cho máy chủ

 

17. Xác nhận lại thông tin cài đặt:

- Sau khi đã chọn thư mục cài đặt, chương trình hiện ra màn hình để xác nhận thông tin cài đặt ban đầu.

- Nếu cảm thấy không chắc chắn các thông tin đã chọn thì nhấn <<Quay lại>> để xem và chọn lại.

- Nếu đã chắc chắn rồi thì chọn <<Cài đặt>> để cài đặt.

- Nếu không muốn tiếp tục cài đặt thì chọn <<Hủy>>.

 

18. Tiến trình cài đặt chương trình

- Tiến trình cài đặt này thực hiện tự động, không nên làm việc khác trên máy tính cho tới khi chương trình thông báo hoàn thành.

- Chương trình sẽ kiểm tra nếu máy chưa có “.NET Framework 3.5 SP1“ thì sẽ tiến hành cài đặt “.NET Framework 3.5 SP1” (Quá trình này chỉ diễn ra đối với Windows XP).

- Chương trình sẽ tiến hành kiểm tra và cài đặt “SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS” với tên máy chủ FASTACCOUNTING.

- Sau khi cài đặt xong “SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS”, chương trình sẽ bắt đầu cài đặt bộ số liệu lên máy.

- Nếu bộ số liệu của bạn bị trùng tên, chương trình sẽ hiện lên thông báo yêu cầu đặt lại tên cho bộ số liệu.

- Nhấn <<Ok>> để nhập tên bộ số liệu mới.

- Nhấn <<Nhận>>. Được màn hình đen, đợi cho tới khi kết thúc.

- Chương trình Fast Accounting 11 khi được cài đặt xong sẽ xuất hiện màn hình kết thúc cài đặt.

- Nhấn <<Hoàn thành>> để kết thúc cài đặt.

Hoàn thành quá trình cài đặt bộ số liệu lên máy chủ .

 

1.2 Cài đặt máy trạm

1. Chạy chương trình cài đặt:

- Kích đúp vào file cài đặt (Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục có chứa bộ cài đặt chương trình khi đã giải nén).

- Nếu máy dùng hệ điều hành Window 7/Vista thì nhấn chuột phải chọn “Run as administrator”. 

- Nếu máy hiện lên cảnh báo, nhấn <<Yes>>.

- Chương trình giải nén file cài đặt.

- Chương trình bắt đầu chạy file cài đặt.

 

2. Chương trình sẽ hiện màn hình thông báo cài đặt chương trình.

- Nhấn <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình.

 

3. Khi xuất hiện màn hình Thoả thuận bản quyền, xin hãy đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

- Chọn ‘Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền’.

- Nhấn <<Tiếp tục>>.

 

4. Xuất hiện màn hình nhập thông tin khách hàng:

- Nhập vào tên thông tin người sử dụng và tên tổ chức (công ty)

- Nhấn vào nút <<Tiếp tục>> để tiếp tục cài đặt chương trình

 

5. Chọn thư mục cài đặt chương trình:

Nhấn <<Đồng ý>> khi chọn xong thư mục cài đặt.

Nhấn <<Tiếp Tục>> để tiếp tục cài đặt.

 

6. Tùy chọn hình thức cài đặt.

- Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: D:\Fast\Fast Accounting, người sử dụng có thể thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt, bằng cách nhấn vào nút <<Thay đổi>>… chọn thư mục cần cài đặt chương trình.

- Check chọn vào dòng “Cài đặt cho nhiều máy dùng chung” và “Cài đặt chương trình cho máy trạm”

 

 

7. Xác nhận lại thông tin cài đặt:

- Sau khi đã chọn thư mục cài đặt, chương trình hiện ra màn hình để xác nhận thông tin cài đặt ban đầu.

- Nếu cảm thấy không chắc chắn các thông tin đã chọn thì nhấn <<Quay lại>> để xem và chọn lại.

- Nếu đã chắc chắn rồi thì chọn <<Cài đặt>> để cài đặt.

- Nếu không muốn tiếp tục cài đặt thì chọn <<Hủy>>.

 

8. Tiến trình cài đặt chương trình:

- Tiến trình cài đặt này thực hiện tự động, không nên làm việc khác trên máy tính cho tới khi chương trình thông báo hoàn thành.

- Chương trình sẽ kiểm tra nếu máy chưa có “.NET Framework 3.5 SP1“ thì sẽ tiến hành cài đặt “.NET Framework 3.5 SP1” (Quá trình này chỉ diễn ra đối với Windows XP).

- Chương trình sẽ bắt đầu cài đặt Fast Accounting 11.

- Chương trình Fast Accounting 11 khi được cài đặt xong sẽ xuất hiện màn hình kết thúc cài đặt.

- Nhấn <<Hoàn thành>> để kết thúc cài đặt.

- Lúc đó chương trình sẽ tự động tạo biểu tượng Fast Accounting 11  trên Desktop.

 

9. Khai báo thông tin kết nối với máy chủ sẵn có:

- Sau khi cài đặt xong, chạy chương trình Fast Accounting 11 (kích đúp vào biểu tượng Fast Accounting 11 trên màn hình Desktop).

- Nhấn <<Chọn dữ liệu>> để kết nối tới máy chủ.

- Hiện ra màn hình danh sách dữ liệu database: 

- Tên máy chủ mặc định sau khi cài đặt xong là ”.\FASTACCOUNTING”. Nhấn <<Sửa>> để đổi lại thông tin kết nối.

- Máy chủ SQL: Lấy tên máy chủ của công ty bạn (Mặc định là ”.\FASTACCOUNTING”. Ví dụ: tên máy chủ của đơn vị tôi là ”172.168.1.230\FASTACCOUNTING”.

- Bộ số liệu : tên bộ số liệu cần làm việc (Mặc định là FA11).

- Tên đăng nhập : là tên đăng nhập vào bộ số liệu đã chọn ở trên (Mặc định là fa11).

- Mật khẩu: là mật khẩu đăng nhập vào bộ số liệu đã chọn ở trên (Mặc định là fa11).

- Sau đó nhấn <<Nhận>>.

- Nhấn <<Chọn>> để quay lại màn hình đăng nhập.

Hoàn thành quá trình cài đặt chương trình Fast Accounting 11 cho máy trạm.

 

1.3 Chạy chương trình Fast Accounting 11 trên máy trạm

1. Đăng nhập vào chương trình.

- Trên màn hình Desktop, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Fast Accounting 11 .

- Người sử dụng đăng nhập vào chương trình với tên đăng nhập là ABC, mật khẩu là 123.

Nếu lần đầu chạy chương trình, chương trình sẽ chỉ là bản dùng thử trong 30 ngày, người sử dụng cần phải kích hoạt chương trình để có thể sử dụng FA11 hoàn chỉnh.

 

2. Kích hoạt chương trình:

- Để kích hoạt bản quyền vào mục Trợ giúp/ Đăng ký bản quyền sử dụng”.

- Chương trình hiện ra màn hình đăng ký bản quyền sản phẩm. Tại dòng “Tệp kích hoạt” chọn đường dẫn chứa tệp có tên là fast.lc (tệp này sẽ được gởi qua email khi bạn đã mua bản quyền Fast Accounting 11).

- Chọn <<Nhận>> để kích hoạt bản quyền. Nếu kích hoạt thành công chương trình sẽ hiện thông báo.

- Sau khi kích hoạt thành công thì đóng chương trình và chạy lại.

 

Sauk hi đã cài đặt thành công mời các bạn xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting 11
Phần mềm kế toán Fast Accounting - Tải về
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel