Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 98
Tổng truy cập:     1919267
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

 

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý mẫu 01A/TNDN ban hành kem theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính, cách ghi tờ khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK mới nhất.

 

Từ ngày 20/12/2013 theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính quý cụ thể như sau:

 

Những doanh nghiệp áp dụng đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì kê khai theo: Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

 

 cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 01A/TNDN chi tiết:


[01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là quý nào

 

[02] Lần đầu: Tích vào ô này khi thực hiện khai lần đầu hoặc khai thay đổi nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.

 

[03] Bổ sung lần thứ: Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức.

 

[04] Tên người nộp thuế: Ghi chính xác tên người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.

 

[05] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế.

 

[06] đến [08]: Ghi đúng địa chỉ, trụ sở của NNT như đã đăng ký với cơ quan thuế.

 

[09] đến [11]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của NNT.

 

[12] Tên đại lý thuế: Nếu NNT ký hợp đồng dịch vụ với Đại lý thuế để khai thuế thì ghi chính xác tên Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

 

[13] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế.

 

[14] đến [16]: Ghi đúng địa chỉ, văn phòng trụ sở của Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

 

[17] đến [19]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế theo Họp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.

 

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi số và ngày Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.

 

[21] Doanh thu phát sinh trong kỳ: Là doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ tính thuế.

 

[22] Chi phí phát sinh trong kỳ: Là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực tể phát sinh liên quan đến doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

[23] Lợi nhuận phát sinh trong kỳ: Được xác định bằng doanh thu phát sinh trong kỳ trừ (-) chi phí phát sinh trong kỳ. [23] = [21] - [22]

 

[24] Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế: chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của cơ sở kinh doanh, ví dụ như: chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định. Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp...

 

[25] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế: Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng...

 

[26] Thu nhập chịu thuế: Được xác định bằng lợi nhuận phát sinh trong kỳ cộng (+) điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế trừ (-) điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế. [26] = [23] + [24] - [25]

 

[27] Thu nhập miễn thuế: Là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế

 

[28] Số lỗ chuyển kỳ này: Là số lỗ của kỳ trước và số lỗ của các năm trước chuyển sang theo quy định của pháp luật thuế.

 

[29] Thu nhập tính thuế: Được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) thu nhập được miễn thuế trừ (-) số lỗ chuyển kỳ này. [29] = [26] - [27] - [28]

 

[30] Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

[31] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm: Là tổng hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến được miễn, giảm trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế.

 

[32] Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ: Được xác định bằng thu nhập tính thuế (x) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trừ (-) đi thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm. [32] = [29] x [30] - [31]

 

Đối với kỳ kê khai quý 1, 2, 3 /2013 nếu NNT thuộc  đối tượng  được gia hạn thì check vào ô “ Gia hạn” và lựa chọn lý do  được gia hạn trong combobox “Trường hợp được gia hạn” gồm:

  Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

  Doanh nghiệp  đầu tư– kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở

  Lý do khác

+ Nếu NNT check “Gia hạn” mà không chọn 1 trong 4 giá trị trên thì ứng dụng sẽ  đưa ra câu cảnh báo “Bạn phải chọn lý do gia hạn” và không cho in.

 

Ví dụ :

Công ty kế toán Thiên Ưng có trụ sở tại Hà Nội, Công ty có 2 đơn vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc) đóng tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Quý III (T7,8,9) của công ty có số liệu như sau:

 

- Tổng doanh thu bán hàng hóa, dv: 13 500 000 000 đ

Trong đó: + Tại công ty: 10 000 000 000 đ

               + Hải Phòng: 2 000 000 000 đ

               + Quảng Ninh: 1 500 000 000 đ      

 

- Tổng chi phí kinh doanh trong quý là: 12 700 000 000 đ

Trong đó: + Chi phí ko có hóa đơn là: 150 000 000 đ

               + Chi trả tiền vay của cá nhân là 2%/tháng (vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do NHNN công bố vào thời điểm vay) là: 30 000 000đ

               + Trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định: 20 000 000đ   

- Biết Quý II/2012 lỗ 50 000 000đ

- Biết theo hướng dẫn BTC năm 2012 được giảm thuế 30%

 

Y/c: Lập tờ khai quý III/2012 của Công ty kế toán Thiên Ưng.

 

tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Phải kèm theo phục lục miễn giảm mẫu 01/MGT-TNDN

phụ lục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế của mình!

 

Bạn muốn học làm kế toán thuế tổng hợp chuyên sâu có thể xem thêm: Lớp học thực hành kế toán thuế

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn kê Khai quyết toán thuế TNDN năm
Cách lấy tiền thuê nhà đưa vào chi phí hợp lý
Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất
Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01B/TNDN
Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ theo quy định mới nhất
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel