Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 94
Tổng truy cập:     1944258
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT

 

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên HTKK 3.2.0 khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất hiện nay.

 

Theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT cụ thể như sau:

 

I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

 

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

 

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 

Nguyên tắc chung: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY (Sai dữ liệu ở tờ khai nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng)

 

II. Các trường hợp phải kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT

 

1. Trường hợp phát hiện sai sót không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp:

 

a. Nếu phát hiện sai sót không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp nhưng trong thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT (Nếu kê khai thuế GTGT theo tháng hạn chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo, nếu theo quý là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau):

 

Cách xử lý: Các bạn không cần phải lập tờ khai bổ sung, chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng (Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

 

b. Nếu phát hiện sai sót không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp nhưng đã quá hạn nộp tờ khai thuế GTGT:

 

Cách xử lý: Các bạn không cần phải lập tờ khai điều chỉnh bổ sung, vào trực tiếp tờ khai sai đó sửa lại cho đúng. Tiếp theo đó là làm công văn giải trình kèm theo (Nội dung ghi rõ lỗi sai).

 

2. Trường hợp sai sót làm ảnh đến số tiền thuế phải nộp:

 

a. Nếu phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai thì các bạn vẫn làm theo như ý “a” bên trên.

 

b. Nếu phát hiện sai sót làm thay đổi số tiền thuế phải nộp nhưng đã quá hạn nộp tờ khai thuế GTGT các bạn phải lập 1 bộ Hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT gửi lên cơ quan thuế bao gồm:

 

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế), bạn có thể tải về tại đây: Mẫu bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01/KHBS

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

 

Cách lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên HTKK 3.2.0:

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) -> Chọn kỳ kê khai theo quý hoặc tháng - > Chọn tháng hoặc quý sai - > Chọn “Tờ khai bổ sung”

hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt

- Phần mềm HTKK sẽ thể hiện toàn bộ số liệu của tờ khai lần đầu đã khai của kỳ được chọn để bổ sung.

Bước 2: Thực hiện kê khai lại tờ khai theo số liệu mới.

Bước 3: Sau đó nhấn vào nút “Tổng hợp KHBS” để ứng dụng tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai 01/KHBS

 

Bước 4: Cách xử lý số liệu sau khi khai bổ sung

 

Sau khi đã nhập số liệu bổ sung điều chỉnh cho đúng với phát sinh, bạn căn cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] [43] của tờ 01/KHBS để xử lý số liệu sau khi khai bổ sung. 

 

cách kê khai bổ sung thuế gtgt

 

- Ở đây tôi đặt số tiền chênh lệch ở Chỉ tiêu [40] là A và  Chỉ tiêu [43] là B, để các bạn dễ hình dung.

 

1. Trường hợp A > 0 (Làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ bổ sung)

 

- Nộp bổ sung tiền thuế thiếu và xác định số tiền chậm nộp để nộp vào NSNN.

Nếu bạn chưa biết cách tính có thể xem thêm: Mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế

 

Lưu ý: Số tiền thuế thiếu không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh

 

2. Trường hợp A < 0 (Làm giảm tiền thuế phải nộp của kỳ bổ sung):

 

- Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế.

 

Lưu ý: Số tiền thuế thừa không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mà chỉ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tức là không được cho vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại, cứ liên quan đến chỉ tiêu 40 là không được cho vào kỳ hiện tại.

 

3. Trường hợp B > 0 (làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung):

 

- Các bạn sẽ nhập số tiền thuế ở Chỉ tiêu [43] vào Chỉ tiêu [38] "Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước" trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

 

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng tháng 11/2013 có só tiền thuế phải nộp là 2.000.000 vnđ. Nhưng sang đến tháng 12/2013 thì phát hiện có 1 hóa đơn đầu vào của tháng 11/2013 chưa kê khai là 4.000.000 vnđ.

Cách xử lý:

- Vào trực tiếp tờ khai tháng 11/2013 lập kê khai bổ sung điều chỉnh. Và sửa trực tiếp trên các Chi tiêu [23], [24], [25].

- Sau khi điều chỉnh  xong thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 2.000.000 vnđ.

- Sau đó kê khai tháng 12/2013: Nhập vào Chỉ tiêu [38] số tiền ở Chỉ tiêu [43] là : 2.000.000 vnđ.

 

4. Trường hợp B < 0 (làm giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung):

 

- Các bạn sẽ nhập số tiền thuế ở Chỉ tiêu [43] vào Chỉ tiêu [37] "Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước" trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế!

 

Các bạn muốn được học kế toán thuế chuyên sâu với nhiều tình huống thực tế có thể xem thêm: Lớp học thực hành kế toán thuế

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 04.626.97.586 - 0984 322 539

Email : hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthuehanoi.edu.vn

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và tháng
Hướng dẫn cách lập Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực triếp
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Cách xác định thuế GTGT phải nộp
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào trên PL 01-2/GTGT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel