Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 47
Tổng truy cập:     2058825
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và tháng

 

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý hoặc theo tháng, theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 06/11/2013 mới nhất hiện nay.

 

Đầu tiên để có thể kê khai thuế GTGT thì máy tính của các bạn phải cài đặt phần mềm HTKK của Tổng cục thuế. Các bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

 

Chú ý: Công văn 8355/BTC-TCT chỉ là Công văn hướng dẫn tạm thời trong thời gian chưa có Thông tư mới. Ngày 06/11/2013 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC mới, các bạn làm theo hướng dẫn nhé.

 

Kế từ ngày 20/12/2013 theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tại chính hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng cụ thể như sau:

 

I. Hồ sơ kê khai thuế GTGT:

 

cách kê khai thuế giá trị gia tăng

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:

- Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT

- Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.

- Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có.

 

II. Trước khi tiến hành kê khai thuế GTGT các DN có trách nhiệm tự  xác định thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý.

 

1. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

- Những DN có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống phải kê khai thuế GTGT theo quý.

 

Cách xác định doanh thu:

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

 

- Trường hợp DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

 

Ví dụ 1:  Công ty kế toán Thiên Ưng bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014 thì từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, Công ty kế toán Thiên Ưng thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

 

VD 2:  Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2013 thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

 

- Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

 

- Trường hợp DN không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.

 

-  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

III.  Thời kỳ khai thuế giá trị gia tăng

 

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

 

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

 

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 20 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

 

Ví dụ: Doanh nghiệp C năm 2012 có tổng doanh thu là 18 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Doanh thu của năm 2013; 2014; 2015 hoặc 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 25 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

 

IV. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

- Hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế GTGT (nếu có phát sinh).

 

Các bạn nên xem thêm: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán thực tế

Hotline: 04.626.97.586 - 0984 322 539

Email : hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthuehanoi.edu.vn

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách lập Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực triếp
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Cách xác định thuế GTGT phải nộp
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào trên PL 01-2/GTGT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel