Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 49
Tổng truy cập:     1944213
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính. Và cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Luật thuế giá trị gia tăng Luật số: 31/2013/QH13 mới nhất hiện nay.

 

Kế từ ngày 01/01/2014 theo Luật thuế giá trị gia tăng Luật số: 31/2013/QH13 của Quốc hội quy định:

 

1. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp  =  Số thuế giá trị gia tăng đầu ra  -  Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

 

Trong đó:

 

a. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra = Tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

 

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng  =  Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra  X  Thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó
 
kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 

- Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 của Luật thuế GTGT

 

b. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ = Tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật thuế GTGT.

Chi tiết các bạn xem tại đây: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 

2. Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Kế từ ngày 01/01/2014 theo Luật số 31/2013/QH13 LUẬT THUẾ GTGT bàn hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc Hội.

 

- Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

 

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên. (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

 

Chú ý: DN đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 06/GTGT.

- Trường hợp DN từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế theo mẫu số 06/GTGT

 

Nói tóm tại: Dù bạn thuộc đối tượng tính thuế theo phương nào thì cũng phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo mẫu số 06/GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề.

 

Chi tiết bạn tải về tại đây: Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT mẫu số 06/GTGT.

 

3. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Bắt đầu từ ngày 20/12/2013 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

 

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC .

 

- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

 

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

 

- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng, quý theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của tháng, quý).

 

- Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai hoặc của quý 4 của năm.

 

- Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

- Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

- Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01-7/GTGT (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy).

 

Chúc các bạn làm tốt!

 

Công ty kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng các khóa học thực hành kế toán thuế thực tế chuyên sâu trên phần mềm HTKK bằng chứng từ thực tế tại Hà Nội.

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và tháng
Hướng dẫn cách lập Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực triếp
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Cách xác định thuế GTGT phải nộp
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào trên PL 01-2/GTGT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel