Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 68
Tổng truy cập:     2058846
Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý

 

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

 

Từ ngày 20/12/2013 theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính quý cụ thể như sau:

 

1. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý:

 

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

 

- Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

   + Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.

 

- Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuế đã kê khai thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

 

Chú ý: Trong năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN.

 

- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

 

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý:

 

- Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

- Trường hợp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

 

-  Trường hợp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

 

-  Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

 

- Chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

Chi tiết từng quý bạn có thể xem thêm: Thời hạn nộp các báo cáo thuế

 

- Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì DN được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

- Thời gian gia hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.

 

Yêu cầu:

-  Phải lập văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh.

 

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận, nếu cơ quan thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của người nộp thuế được chấp nhận.

 

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

 

Chúc các bạn làm tốt!

 

Công ty kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng các khóa học thực hành kế toán thuế chuyên sâu trên phần mềm HTKK bằng chứng từ thực tế.

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn kê Khai quyết toán thuế TNDN năm
Cách lấy tiền thuê nhà đưa vào chi phí hợp lý
Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01B/TNDN
Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ theo quy định mới nhất
Nguyên tắc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel