Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 5
Tổng truy cập:     1944167
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT

 

Hướng dẫn lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trên Phụ lục 01-1/GTGT GTGT của phần mềm HTKK thuế mới nhất của Tổng cục thuế và theo các Thông tư mới nhất hiện hành.

 

- Đầu tiên bạn cần cài đặt phần mềm HTKK mới nhất vào máy tính. Nếu chưa bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

 

- Tiếp đó các bạn vào: Mục Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) - > Click chọn: PL 01-1/GTGT. Chi tiết mẫu các bạn xem tại đây: Mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào 01-1/GTGT

 

hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

 

 

Cách ghi cụ thể các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: PL 01-1/GTGT:

 

- Cột (1) - STT: Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng.

 

- Cột (2) - Ký hiệu: NNT tự nhập kiểu text, tối đa 10 ký tự.

 

- Cột (3) - Số: NNT tựnhập kiểu text, tối đa 7 ký tự.

 

- Cột (4) – Ngày, tháng, năm phát hành: NNT tự nhập, kiểu dd/mm/yyyy và phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế.

 

- Cột (5) - Tên người mua: NNT tự nhập kiểu text.

 

- Cột (6) - MST người mua: NNT tự nhập MST theo đúng cấu trúc 10 hoặc 13 ký tự, nếu nhập 14 ký tự thì ký tự thứ11 phải là dấu ngạch ngang, cho phép null.

 

- Cột (7) - Mặt hàng: NNT tự nhập kiểu text, cho phép null.

 

- Cột (8) - Doanh số bán chưa có thuế: NNT tựnhập kiểu số.

 

- Cột (9) Thuế GTGT: Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống).

 

- Dòng 1: Để trắng

- Dòng 2: Bằng giá trị côt (8) * 0%.

- Dòng 3: Bằng giá trị côt (8) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuếGTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

- Dòng 4: Bằng giá trị côt (8) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuếGTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

- Dòng 5: NNT tự nhập kiểu số

 

Ghi chú: NNT tự nhập kiểu text, cho phép null.

- Tổng doanh thu HHDV bán ra = Tổng cộng Cột 8 của (tổng dòng 1 + tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

- Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT = Tổng cộng Cột 8 của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

- Tổng thuếGTGT của HHDV bán ra = Tổng cộng Cột 9 của (tổng dòng 2+ tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

 

Bấm F5 để thêm dòng

Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ

 

+ Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 01/GTGT :

- Dòng tổng hàng 1 cột 8 của bảng kê đưa lên chỉ tiêu [26] của tờ khai

- Dòng tổng hàng 2 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [29] của tờ khai

- Dòng tổng hàng 3 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [30] của tờ khai

- Dòng tổng hàng 4 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [32] của tờ khai

+ Dòng tổng hàng 3 cột 9 đưa lên chỉ tiêu [31] của tờ khai

- Dòng tổng hàng 4 cột 9 đưa lên chỉ tiêu [33] của tờ khai

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán thuế của mình.

 

Bạn muốn học làm kế toán thuế tổng hợp thực tế có thể xem thêm: Lớp học kế toán thuế thực hành

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và tháng
Hướng dẫn cách lập Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực triếp
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Cách xác định thuế GTGT phải nộp
Hướng dẫn cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào trên PL 01-2/GTGT
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel