Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 5
Tổng truy cập:     2058783
Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong kế toán Excel

 

Hướng dẫn kế toán cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán thực tế như, tính đơn giá xuất nhập kho, tính khấu hao, phân bổ và lên các sổ:

 

Nếu bạn chưa có mẫu có thể tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

 

1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán:

 

- Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.

- Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…

- Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn

- TÌm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1

- Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế ( của bảng 142, 242, 214 )

- Và các bảng khác liên quan….

 

2. Tác dụng hàm VLOOKUP:

- Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện ( giá trị ) đã có: ( Điều kiện đã có gọi là “ Giá trị để tìm kiếm “

 

hướng dẫn sử dẫn hàm vlookup trong kế toán excel

 

Giải thích:

 

- Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm ( Là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công Cụ dụng cụ….)

 

-  Vùng dữ liệu tìm kiếm: “ Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm”. ( Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác )

 

-  Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm ( Ví dụ: cột thứ 8 tính từ bên trái sang )

-  Tham số “ 0”: Không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.

-  Việc sử dụng phím F4 cũng tương tự như trên đã giới thiệu ở phần trên.

 

Ví dụ: Đi tìm Đơn giá xuất kho của mã hàng GEN_ASG24R từ bảng Nhập xuất tồn về Phiếu Xuất kho

- Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng GEN_ASG24R trên PXK – Ví dụ: Ô F8

- Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là bảng Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa mã hàng GEN_ASG24R đến dãy ô có chứa giá trị cần tìm – Ví dụ: Vùng từ A9:L19.

- Cột trả về giá trị tìm kiếm: là cột “ Đơn giá xuất kho” trên Bảng Nhập Xuất Tồn và được đếm từ bên trái của vùng sang – Ví dụ: là cột thứ 8.

 

MÔ PHỎNG:  ( Đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính )

 

cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

 

Bạn muốn học cách lên sổ sách và lập báo cáo tài chính trên Excel có thể tham gia: Lớp học kế toán trên Excel bằng chứng từ thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
Các hàm thường dùng trong Excel kế toán để lên sổ sách
Cách lập báo cáo tài chính cuối năm trên Excel
Cách Lập bảng Cân đối phát sinh năm trên Excel
Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng bằng Excel
Cách Lập bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel