Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 59
Tổng truy cập:     2058837
LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014

 

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất và chi tiết từng tháng, quý, năm.


Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ tới các bạn kế toán và doanh nghiệp lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2013 - 2014 từ tháng 08/2013 đến hết tháng 07/2014. Hy vọng các bạn kế toán và doanh nghiệp sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề "quên nộp thuế".

 

Tháng Thời hạn nộp

Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

8 20/8/2103 Tờ khai Thuế TNCN T7/2013 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T7/2013 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T7/2013 (nếu có)
9 20/9/2013 Tờ khai Thuế TNCN T8/2013 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T8/2013 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T8/2013 (nếu có)
10 20/10/2013 Tờ khai Thuế TNCN T9/2013  (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T9/2013

 

30/10/2013

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2013


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2013

 

 

 


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2013

11 20/11/2013 Tờ khai Thuế TNCN T10/2013(nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T10/2013
Tờ khai Thuế TNCN T10/2013(nếu có)
12 20/12/2013 Tờ khai Thuế TNCN T11/2013(nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T11/2013
Tờ khai Thuế TNCN T11/2013(nếu có)
1

20/1/2014


 

 

 

30/1/2014

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)


 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2013
 


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013(nếu có)

 


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013

Nộp thuế môn bài năm 2014

Tờ khai Thuế GTGT T12 /2013
Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)

 

 

 

 

 


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013

Nộp thuế môn bài năm 2014

 

2 20/2/2014

Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)

Tờ khai Thuế GTGT T1/2014


Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)
3

20/3/2014


 

 

30/3/2014

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)


Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

Tờ khai Thuế GTGT T2/2014

Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)


Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

 

4

 

20/4/2014


 

 

 

 

30/4/2014

 

 

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)


 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014 (nếu có)

 


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

Tờ khai Thuế GTGT T3/2014


Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)


 

 

 

 


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

5 20/5/2014 Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T4/2014
Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)
6 20/6/2014 Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T5/2014
Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)
7

20/7/2014


 

 

 

30/7/2014

 

Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)

 


Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

Tờ khai Thuế GTGT T6/2014
Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)

 

 

 


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

 

Chúc các bạn kế toán thuế làm tốt công việc của mình!

 

Các muốn học làm kế toán thuế thực tế chuyên sâu có thể xem thêm: Dạy thực hành kế toán thuế

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước
Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất
Nguyên tắc tính thuế - kê khai thuế mới nhất
Kinh nghiệm làm kế toán thuế thực tế trong doanh nghiệp
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel