Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 78
Tổng truy cập:     1919247
Mẫu báo cáo Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tiên Phong

 

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tiên Phong

 

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU -  CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. DOANH THU

1.1 Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Doanh thu gồm:

1.1.1       Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

 Dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh.

            Điều kiện ghi nhận doanh thu

            Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

•               Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với             quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua:

•               Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở      hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa:

•               Doanh thu được xác định tương đối chắc chắc:

•               Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch        bán hàng:

•               Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

            Doanh thu cung cấp dịch được ghi nhận khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

•               Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

•               Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao cung cấp dịch vụ đó;

•               Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

•               Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

a. Chứng từ kế toán

b. Tài khoản sử dụng

c. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu

1.1.2 Doanh thu tiêu thụ nội bộ: Là số tiền thu được do bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giũa các đợn vị trong cùng một công ty, tổng công ty,...

Tài khoản 512 “doanh thu bán hàng nội bộ “dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ các doanh nghiệp.

            Bên Nợ:

Trị giá hàng bán bị trả lại

Các khoản chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Thuế GTGT phải nộp với phương pháp trực tiếp

Thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu

Kết chuyển DTT vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh

            Bên Có:

            Tổng số doanh thu tiêu thụ nội bộ phát sinh kỳ kế toán.

            Tổng số phát sinh có.

1.1.3 Doanh thu hoạt động tài chính: Là doanh thu bao gồm doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp....

 

Mẫu báo cáo tốt nghiệp "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tiên Phong" đầy đủ và chính xác các bạn muốn tải về miễn phí xin để lại Email ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ gửi vào mail cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ với mình 0984 322 539.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Báo cáo kế Toán Công Nợ Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sơn Trang
Báo cáo kế toán tiền mặt và hàng hóa của công ty TNHH TMQC Xuân Duy
Báo cáo kế toán tiền lương tại Công ty CPTM và DVKT Đông Nam Á
Báo cáo vốn bằng tiền và thiết lập báo báo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Bê Tông
Báo cáo hạch toán tài sản cố định tại công ty TNHH Tân Bình
Báo cáo tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty xây dựng Tân Long
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát
Báo cáo kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty TNHH QCTM P&G
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel