Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 35
Tổng truy cập:     1919204
Các mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

 

Mất hóa đơn đỏ bị phạt như thế nào? Tổng hợp đầy đủ các Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT (đỏ), mức xử phạt khi bị mất hóa đơn GTGT đầu vào theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

 

Kể từ ngày 02/03/2014 theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy định về mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT (VAT) cụ thể như sau:

 

1. Theo Điều 7 quy định đối với hành vi không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

 

a. Không xử phạt nếu khai báo trong vòng 5 ngày.

mức phạt mất hóa đơn gtgt

 

b. Phạt cảnh cáo nếu khai báo từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

 

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu khai báo sau ngày thứ 10.

 

2. Theo Điều 9 quy định đối với hành vi không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

 

a) Không xử phạt nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày.

 

b)  Phạt cảnh cáo nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ;

Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng.

 

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10.

 

3. Theo Điều 11 quy định:

Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

a) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được (trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn)

 

- Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

 

- Trường hợp người bán làm  mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

 

- Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

 

- Trường hợp  mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

 

4. Theo điều 12 quy định:

 

a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách (trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do thiên tai, hoả hoạn).

 

- Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

 

- Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

 

- Trường hợp  mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

 

Ngoài ra các bạn cần chú ý 1 số trường hợp sau:

 

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

 

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách xử lý khi ghi sai hóa đơn GTGT

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthuehanoi.edu.vn

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng
Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng và cách xử lý
Thế nào là hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lý hợp lệ
CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thủ tục thông báo phát hành Hoá đơn GTGT
Mức phạt nộp chậm thông báo phát hành hóa đơn
Thời hạn nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn và mức phạt nộp chậm
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel