Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 11
Tổng truy cập:     1942657
Nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán

 

Những nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán phải đảm bảo những yêu cầu sau:

 

- Tại mỗi Doanh nghiệp hàng ngày, hàng tháng thường xuyên phát sinh rất nhiều các nghiệp vụ kinh tế. Và để chứng minh cho sự hoàn thành các nghiệp vụ đó và có căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán cần thiết phải có chứng từ kế toán.

 

- Hiện tại trên thực tế chứng từ kế toán rất đa dạng với nhiều kết cấu và công dụng khác nhau, nhưng để đảm bảo đó là một bằng chứng pháp lý về sự hoàn thành các nghiệp vụ kinh tế và là căn cứ để ghi sổ kế toán thì chứng từ đó cần phải chứa đựng 7 nội dung chủ yếu bắt buộc như sau:

 

1. Tên gọi và số hiệu của chứng từ kế toán.

 

2. Ngày, tháng, năm lập chứng từ.

 

3. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán.

 

4. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán.

 

5. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

 

6. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ.

 

7. Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ.

 

Chú ý: Ngoài 7 nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán nêu trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ như:

 

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

 

2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

 

Và để đảm bảo chứng từ kế toán đó là hợp lý hợp lệ mời các bạn xem thêm: Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
Các nguyên tắc khi lập chứng từ kế toán
Các loại chứng từ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp
Những quy định về kế toán
Các chế độ kế toán hiện hành
Phương trình kế toán cơ bản
Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel