Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 48
Tổng truy cập:     2023060
Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2010 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng đã ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH:

 

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

 

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

 

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

 

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

 

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

 

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.

 

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

TẢI VỀ

 

Công ty kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng các khóa học nâng cao nghiệp vụ kế toán thực tế tại Hà nội

Hotline: 0984 322 539

Email: hainam188801@gmail.com

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định về lao động, sử dụng lao động
THÔNG TƯ Số 10/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
Thông tư 45/2013/TT-BTC Quy định và Trích khấu hao TSCĐ
Thông tư số 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel