Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 46
Tổng truy cập:     2023058
Thông tư 45/2013/TT-BTC Quy định và Trích khấu hao TSCĐ

 

Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính - Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành ngày 25/4/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/06/2013.

 

Ngày 25/4/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

 

Theo đó: Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ là doanh nghiệp phải trích khấu hao toàn bộ TSCĐ hiện có trừ những tài sản sau:

 

- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị sử dụng, hoặc khấu hao chưa hết nhưng bị mất;

- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính);

- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại;

- TSCĐ vô hình mua sắm;

- Tài sản cố định vô hình mua theo hình thức trao đổi;

- Tài sản cố định vô hình được cấp, được biếu, được tặng, được điều chuyển đến;

- Tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp;

- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.

 

Trong đó: TSCĐ là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn sau:

 

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định chi tiết về phương pháp xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ;

 

- Đối với TSCĐ hữu hình còn mới, doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định,

- Đối với TSCĐ hữu hình đã qua sử dụng phải căn cứ vào giá trị thực tế và thời gian đã sử dụng của tài sản; đối với TSCĐ vô hình, doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.

 

Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung...

 

Trường hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý tài sản cố định tại Thông tư này thì được trích khấu hao tài sản cố định để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

 

Thông tư 45 của Bộ tài chính đầy đủ các bạn tải về tại đây: TẢI VỀ

 

 

Công Ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán thực tế tốt nhất tại hà nội.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định về lao động, sử dụng lao động
THÔNG TƯ Số 10/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
Thông tư số 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP
Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel