Loading...
[X] Đóng lại

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
khuyến mãi học phí học tại kế toán thiên ưng
tự học phần mềm Misa
Tự học phần mềm kế toán Fast
Đang trực tuyến: 77
Tổng truy cập:     1960987
Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp

 

Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp bao gồm nhiều vị trí kế toán khác.

 

- Tùy vào quy mô cũng như nhu cầu quản lý của từng DN mà Bộ máy kế toán được xây dựng phù hợp. Có những DN chỉ sử dụng 1 kế toán duy nhất để thực hiện và hoàn thiện tất cả các phần hành kế toán trong DN, tuy nhiên cũng có những DN xây dựng cả hệ thống kế toán. Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ đưa ra cho các bạn về Tổ chức Bộ máy kế toán mang tính đầy đủ.

 

Sơ đồ bộ máy kế toán đầy đủ:

 

tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp

Việc phân chia các bộ phận kế toán là tùy thuộc vào từng DN, nhưng Bộ máy kế toán có thể có những Bộ phân như trên.

 

Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp:

 

1 - Vai trò của Kế toán Viên:

1.1- Thủ Quỹ:           

- Là người thực hiện việc chi tiền, thu tiền liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Là người kiểm soát về Tổng thu/ Tổng chi/ Số tồn Quỹ.

- Lập các Báo cáo về Thu, chi, Tồn Quỹ theo yêu cầu quản lý của DN

 

1.2- Kế toán Thuế:   

- Thu thập các Hóa đơn chứng từ đầu ra/ đầu vào làm căn cứ kê khai thuế GTGT hàng tháng

- Lập các Báo cáo Quý theo quy định: Báo cáo về thuế TNDN, Thuế TNCN, Tình hình sử dụng Hóa đơn

- Lập Báo cáo Tài chính cuối năm

 

1.3- Kế toán Tiền lương:

- Tính lương và thực hiện trích các khoản trích theo lương theo Quy định dựa trên Bảng chấm công, Hợp đồng lao động

 - Kiểm soát về số lượng chất lượng người lao động của từng Bộ phận trong Doanh nghiệp

 

1.4- Kế toán Bán hàng:

- Thực hiện bán hàng, trực tiếp lập Hóa đơn bán hàng

- Lập các Báo cáo về tình hình bán hàng, Tình hình tăng giảm của HH theo yêu cầu quản lý DN

 

1.5- Kế toán Công Nợ

-Theo dõi các Khoản Công nợ phải thu của Khách hàng, phải trả Nhà cung cấp. Đưa ra những kế hoạch thanh toán cho từng Nhà cung cấp

- Lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi

 

1.6- Kế toán Kho:

- Đảm bảo công việc Nhập – xuất của vật tư, hàng hóa

- Thực hiện kiểm kê theo định kỳ phù hợp với yêu cầu Quản lý của DN

 

2 - Vai trò của Kế toán Tổng hợp

- Tổng hợp kết quả các Báo cáo của những kế toán phần hành mục đích chuyển các Báo cáo đó lên Kế toán trưởng.

 

3 -  Vai trò Kế toán trưởng:

- Xây dựng hệ thống bộ máy kế toán

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc liên quan đến kế toán trong DN

- Quản lý hệ thống bộ máy kế toán

- Kế toán trưởng không phải là người trực tiếp thực hiện các Công việc của kế toán trong DN

 

Để hiểu rõ hơn mời các bạn xem thêm: Công việc của người kế toán doanh nghiệp

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
Các nguyên tắc khi lập chứng từ kế toán
Nội dung bắt buộc của chứng từ kế toán
Các loại chứng từ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp
Những quy định về kế toán
Các chế độ kế toán hiện hành
Phương trình kế toán cơ bản
Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán
học phí các khóa học tại Kế toán thiên ưng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Nam
0963.133.042
Mr Nam
0984.322.539
HOTLINE
0984 322 539
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel