Hướng Dẫn Khám Bệnh Tại Bệnh Viện Da Liễu Tp, Bệnh Viện Da Liễu Tp

-

* Giờ làm việc hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


phòng thứ 2 thiết bị 3 lắp thêm 4 trang bị 5 sản phẩm công nghệ 6 sáng Chiều sáng Chiều sáng sủa Chiều sáng sủa Chiều sáng Chiều thương mại dịch vụ 01 thương mại & dịch vụ 02 dịch vụ 03 thương mại & dịch vụ 04 thương mại dịch vụ 05 dịch vụ thương mại 06 dịch vụ thương mại 07 thương mại dịch vụ 08 dịch vụ thương mại 09 thẩm mỹ và làm đẹp da thẩm mỹ và làm đẹp da thẩm mỹ và làm đẹp da thẩm mỹ da thẩm mỹ da thẩm mỹ và làm đẹp da 009 0.09 015 căn bệnh da nặng - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ em 010 014 017 018 dịch vụ thương mại 10 dịch vụ thương mại 11 P.111 - VIP - nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P.219-Phụ khoa P.220-DV-Phụ khoa ĐỐT ĐIỆN 217 DỊCH VỤ LS3 VIP_4 P.113 - DV - phái nam khoa 115 116 117 118 120 thẩm mỹ và làm đẹp da P.112 - nam giới khoa P.221-VIP-Phụ khoa 110B
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh Tâm
Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trương Lê Đạo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Bs.Bùi mạnh dạn Hà Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Đặng Thị Hồng Phượng
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Bùi mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân
Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Thảo Hiền
Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Bá Tòng Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Quỳnh Như Ngọc Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.BS LS1 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Minh Dũng
Bs.Lê Tuấn Khanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trần Duy Cường Bs.TMD Bs.Bùi cầm cố Minh Lợi
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.BS LS1 Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Thùy Trang
Bs.BS LS1 Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Minh Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kim Ngọc
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS3 Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS LS2 Bs.Lê Thị Thùy Trang
Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Nguyễn Phú An Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Trương nai lưng Bích Ngân Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân
Bs.BS P.KHTH Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Dương Lê Trung Bs.BS P.KHTH Bs.Lê Minh Dũng Bs.Trần Bá Tòng
Bs.BS BM PNT Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Võ Thanh Phương Bs.Nguyễn Thị Minh Anh
Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi khỏe mạnh Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân
Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Bùi Minh Tân Bs.Bùi Minh Tân Bs.Trương è cổ Bích Ngân Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Phú An Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Bùi mạnh dạn Hà
Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi bạo gan Hà Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Trần Kim Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Trương è cổ Bích Ngân Bs.Trương nai lưng Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương è cổ Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.BS BM PNT Bs.Trương nai lưng Bích Ngân Bs.Hoàng Nguyễn Ngọc Anh Bs.Trương è cổ Bích Ngân
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Nguyễn Minh Phượng Bs.Trương è cổ Bích Ngân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Trương trần Bích Ngân Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Phú An Bs.Nguyễn Văn Lối Bs.Lê Hữu Bách
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Minh Anh Thi
Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Kim Phượng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thanh Phương Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Phạm Đăng Trọng Tường
Bs.BS P.CĐT Bs.Bùi Minh Tân Bs.BS P.CĐT Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS P.KHTH Bs.BS P.CĐT Bs.Bùi Minh Tân Bs.BS P.CĐT Bs.Dương Lê Trung
Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh Phương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Duy Cường
Bs.BS LS1 Bs.Dương Lê Trung Bs.Phạm Nguyễn Trung Quân Bs.Nguyễn Thuỳ Ái Châu Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Bùi Minh Tân
Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Lê Tuấn Khanh
Bs.Lê Thị Thùy Trang
Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ
Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Minh Tân Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.BS BM ĐHYD Bs.Nguyễn Phú An
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Bùi Huy Lân

Bệnh viện da liễu Hà Nội là siêng khoa đầu ngành domain authority liễu của Thành phố, có công dụng khám chữa dịch cho người mắc bệnh da liễu trên địa bàn và các quanh vùng lân cận.

Bạn đang xem: Hướng dẫn khám bệnh tại bệnh viện da liễu tp

Bài viết sau đây ketoanthuehanoi.edu.vn sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết cho các bạn về BV da liễu Hà Nội. Các bạn hãy cùng theo dõi nhằm trang bị kiến thức và gọi biết trước khi đến bệnh viện xét nghiệm nhé.

*
*
Bệnh viện domain authority liễu Hà Nội

Mục lục

Bệnh viện da liễu thủ đô có tốt không?
Hướng dẫn các bước khám chữa bệnh dịch tại bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện domain authority liễu tp hà nội có xuất sắc không?


Bệnh viện da liễu vẫn không dứt hoàn thiện về các đại lý vật chất cũng tương tự đội ngũ trình độ chuyên môn với 6 trách nhiệm sau:

Tư vấn, thăm khám và khám chữa những bệnh lý về da. Đồng thời, chào đón và điều trị những dạng bệnh về truyền nhiễm khuẩn, nhiễm hiv/aids và các bệnh truyền nhiễm qua mặt đường tình dục.Sản xuất, triển lẵm những loại thuốc bôi ngoài da nhằm hỗ trợ, giao hàng cho phần lớn nhân đã thăm khám và chữa bệnh tại dịch viện.Tổ chức các chuyển động tư vấn, tuyên truyền thông tin với giáo dục. Đồng thời vận tải phòng tránh những bệnh ko kể da, phòng chống HIV/AIDS, chống chống các bệnh lây truyền qua mặt đường tình dục, phòng chống hoa liễu và các bệnh truyền nhiễm khuẩn.Tổ chức nghiên cứu và phân tích khoa học. Đồng thời, huấn luyện và giảng dạy cán cỗ chuyên khoa domain authority liễu cho những cơ sở y tế tuyến bên dưới của Hà Nội. Bên cạnh đó, dịch viện còn làm cơ sở giảng dạy, kiến tập cùng thực tập mang lại những học viên tại trường cao đẳng Y tế Hà Nội.Tổ chức triển khai những nhiệm vụ tương quan đến chăm khoa đầu ngành domain authority liễu Hà Nội
Hợp tác làm việc cùng với đông đảo cá nhân, tổ chức trong nước với nước ngoài, những tổ chức phi chủ yếu phủ, các tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ trương nghành khám chữa căn bệnh và phân tích khoa học về da liễu.

Cơ sở thiết bị chất

Bệnh viện domain authority liễu hà thành chú trọng đầu cơ sở vật chất và trang sản phẩm công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm phục vụ bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh một cách giỏi nhất

Cơ sở vật chất và trang sản phẩm tại cơ sở y tế gồm:

Laser Alextrivantage (Hoa Kỳ)Laser Picosecond (Italia)Laser Fontana (Hoa Kỳ)Laser Vbeam (Hoa Kỳ)Phòng tiểu phẫu thuật mổ xoang đạt tiêu chuẩn
Máy Exilis (Anh)Công nghệ laser Fractional (Hàn Quốc)Công nghệ ánh nắng IPL (Isarel)Máy tiết học auto 18 thông số
Máy sinh hóa thủy dịch 10 thông số
Máy sinh hóa tự động Au 480Laser QS Yag
Laser Co2Laser He-ne
Tủ bình yên sinh học cung cấp IITủ lạnh bảo vệ hóa chất
Tủ ấm, tủ sấy khô, nồi hấp ướt.4 kính hiển vi quang học tập olympus

Bệnh viện da liễu thủ đô giờ làm việc

Bệnh viện domain authority liễu thủ đô hà nội làm việc toàn bộ các ngày trong tuần cùng với thời gian rõ ràng như sau:

Thứ Hai cho thứ Sáu

Buổi sáng: 6h30 – 11h30Buổi chiều: 13h30 – 17h30.

Thứ Bảy, chủ Nhật và dịp lễ (không khám BHYT)

Buổi sáng: 6h30 – 11h30Buổi chiều: 13h30 – 17h30.

Các chuyên khoa khám đa khoa Da liễu Hà Nội

Bệnh viện domain authority liễu Hà Nội bao gồm những chuyên khoa sau:

Khoa xét nghiệm bệnh
Khoa Xét nghiệm
Khoa Dược
Khoa mổ xoang – VLTL – CSDKhoa Điều trị tổng hợp
Khoa Y học cổ truyền.

Hướng dẫn các bước khám chữa căn bệnh tại bệnh viện Da liễu Hà Nội

Quy trình khám trị bệnh đối với bệnh nhân gồm thẻ BHYT

Bước 1: người bệnh vào khu vực nghênh tiếp đăng cam kết khám bệnh tại bàn phía dẫn

Bước 2: Đến buồng thu phí bảo hiểm y tế xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, giấy CMND cùng một số sách vở và giấy tờ tùy thân không giống (nếu có yêu cầu) để làm thủ tục cùng nhận số thiết bị tự

Bước 3: Bệnh nhân mang lại phòng khám chăm khoa ngồi ghế cùng đợi mang đến lượt

Bước 4: Bệnh nhân khám lâm sàng thuộc với bác sĩ chuyên khoa khi tới lượt. Đồng thời nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị

Nếu không tồn tại chỉ định cận lâm sàng từ bác bỏ sĩ chăm khoa

Nhận đối chọi thuốc với lịch tái xét nghiệm từ bác bỏ sĩ
Quay lại buồng thu phí bảo hiểm y tế đóng tiền thuốc và lãnh thuốc

Nếu bao gồm chỉ định cận lâm sàng hoặc làm cho thủ thuật từ chưng sĩ

Bệnh nhân đóng ngân sách chi tiêu cận lâm sàng ở tầng 2Kết hợp thuộc với bác sĩ có tác dụng thủ thuật sau thời điểm đã xét nghiệm cùng chẩn đoán hình hình ảnh (phân tích da, vô cùng âm)Nếu không làm cho thủ thuật, người bệnh nhận công dụng cận lâm sàng
Quay lại phòng khám ban đầu để bác bỏ sĩ chuyên khoa cẩn thận và chẩn đoán bệnh lý thông qua kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Cơ hội việc làm mỹ - 3 tiêu chí dễ dàng để tìm việc làm ở mỹ năm 2021

Bước 5: Nếu không tồn tại chỉ định nhập viện

Bệnh nhân dấn phác vật dụng điều trị, đối chọi thuốc cùng lịch tái thăm khám từ bác bỏ sĩ
Quay lại buồng thu phí bảo hiểm y tế đóng tiền thuốc cùng lãnh thuốc.

Bước 6: Nếu bao gồm chỉ định nhập viện, người bệnh đến quần thể vực đón rước làm giấy tờ thủ tục nhập viện theo hướng dẫn của điều dưỡng.

Quy trình khám trị bệnh so với bệnh nhân không có thẻ BHYT

Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, vào quần thể vực đón tiếp đăng ký khám căn bệnh tại bàn hướng dẫn

Bước 2: Đến buồng thu phí không có bảo hiểm y tế để làm thủ tục cùng nhận số thiết bị tự

Bước 3: Bệnh nhân đến phòng khám siêng khoa ngồi ghế cùng đợi cho lượt

Bước 4: Bệnh nhân thăm khám lâm sàng cùng với bác bỏ sĩ chuyên khoa khi tới lượt. Đồng thời nhận chỉ định điều trị

Nếu không tồn tại chỉ định cận lâm sàng từ chưng sĩ siêng khoa

Bệnh nhân nhận đối kháng thuốc và lịch tái khám từ chưng sĩ
Quay lại buồng thu phí không tồn tại bảo hiểm y tế đóng tiền thuốc và lãnh thuốc

Nếu bao gồm chỉ định cận lâm sàng hoặc làm cho thủ thuật từ chưng sĩ

Bệnh nhân đóng giá thành cận lâm sàng tại tầng 2Kết hợp thuộc với chưng sĩ có tác dụng thủ thuật sau khoản thời gian xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh (phân tích da, khôn cùng âm)Nếu không làm cho thủ thuật, bệnh nhân nhận kết quả cận lâm sàng
Quay lại chống khám ban sơ để bác bỏ sĩ siêng khoa chăm chú và chẩn đoán bệnh tật thông qua công dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

Bước 5: Nếu không có chỉ định nhập viện

Bệnh nhân nhấn phác thứ điều trị, đối kháng thuốc và lịch tái xét nghiệm từ chưng sĩ
Quay lại phòng thu phí không tồn tại bảo hiểm y tế đóng góp tiền thuốc với lãnh thuốc

Bước 6: Nếu có chỉ định nhập viện, người bệnh đến quần thể vực đón rước làm giấy tờ thủ tục nhập viện theo sự lý giải của điều dưỡng.

Bảng giá cơ sở y tế Da liễu Hà Nội

Bảng giá khám trị bệnh bảo hiểm y tế

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH

Dịch vụĐơn vịChi phí tổn (VNĐ)Ghi chú
Khám da liễuLần33.000

BẢNG GIÁ SIÊU ÂM

Dịch vụĐơn vịChi phí (VNĐ)Ghi chú
Thực hiện khôn xiết âm hệ huyết niệuLần42.100Thận, con đường thượng thận, bàng quang, chi phí liệt tuyến
Thực hiện khôn cùng âm tinh hoàn hai bênLần42.100
Thực hiện siêu âm thành ngựcLần42.100Cơ, ứng dụng thành ngực
Thực hiện khôn xiết âm những khối u phổi ngoại viLần42.100
Thực hiện khôn xiết âm màng phổiLần42.100
Thực hiện cực kỳ âm thành ngựcLần42.100Cơ, ứng dụng thành ngực
Thực hiện cực kỳ âm đường vú hai bênLần42.100
Thực hiện tại siêu âm khí và dương khí vậtLần42.100
Thực hiện khôn xiết âm hạch vùng cổLần42.100
Thực hiện rất âm phần mềmLần42.100Da, tổ chức triển khai dưới da, cơ…
Thực hiện khôn cùng âm ống tiêu hóaLần42.100Dạ dày, ruột non, đại tràng
Thực hiện cực kỳ âm tuyến đường giápLần42.100
Thực hiện khôn cùng âm cơ ứng dụng vùng cổ mặtLần42.100
Thực hiện siêu âm các tuyến nước bọtLần42.100
Thực hiện rất âm ổ bụngLần42.100Gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang

Trên phía trên là giá thành một số thương mại dịch vụ cơ bạn dạng và gần đầy đủ. Bệnh nhân muốn nắm vững các ngân sách chi tiêu dịch vụ đầy đủ, vui lòng liên hệ trực tiếp tại bệnh viện để sở hữu thông tin đúng chuẩn nhất.

Bệnh viện domain authority liễu tp. Hà nội ở đâu?

Bạn muốn tìm hiểu showroom Bệnh viện da liễu TP Hà Nội, hãy liên hệ theo thông tin dưới đây:

Như vậy, với số đông thông tin quan trọng như trên, ketoanthuehanoi.edu.vn mong rằng các bạn sẽ rút ra được hồ hết kinh nghiệm có ích khi đi đi khám tại Bệnh viện da liễu Hà Nội nhé!

Ngoài ra, đừng quên tham khảo các cơ sở y tế khác được ketoanthuehanoi.edu.vn cập nhật từng ngày.