Tờ Trình Xin Sửa Chữa Trụ Sở Làm Việc, Mẫu Tờ Trình Xin Kinh Phí Sửa Chữa File Word

-

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa là mẫu tờ trình được các cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để đề nghị về việc được sửa chữa lại cơ sở vật chất. Hiện nay, có đa dạng các loại giấy tờ trình đề nghị sửa chữa, Hoatieu.vn xin cung cấp mẫu chuẩn nhất cho bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Tờ trình xin sửa chữa trụ sở làm việc


1. Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa là gì? Cách viết mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa là một trong những biểu mẫu tờ trình được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan, tổ chức. Như đã giới thiệu ở trên, mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa được các đơn vị sử dụng để gửi lên các cơ quan cấp trên đề nghị về việc sửa chữa cơ sở vật chất và nêu rõ về dự kiến kinh phí, thời hạn hoàn thành.

Trong nội dung mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa có 2 bảng nội dung mà người làm tờ trình cần phải hoàn thành là bảng thông tin về hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện tại của đơn vị và bảng dự toán kinh phí cho việc sửa chữa. Ở mỗi nội dung, người viết đều phải ghi rõ hiện trạng, hạng mục, nhu cầu, dự toán kinh phí và nguồn kinh phí.

Tùy vào quy định của từng đơn vị, của từng cơ quan ban ngành đoàn thể dự thảo sẽ nêu rõ kinh phí để thực hiện sửa chữa các công trình, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ các nguồn kinh phí, nguồn kinh phí này sẽ được cấp theo đúng quy định của pháp luật, của ngân sách nhà nước, tại mỗi cơ quan nguyên tắc quản lý kinh phí, sửa chữa bảo dưỡng, mở rộng thuộc ngân ngân sách cấp nào do ngân sách nhà nước đó cấp đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, của đơn vị theo đúng quy định của cơ quan nha nước, với yêu cầu chung là tất cả các kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp mở rộng phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo đúng quy định của pháp luật.


Bên cạnh đó trong mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cần phải thống kê chi tiết tổng nguồn kinh phí cần cho việc sửa chữa, mức vận động các cơ quan cấp trên hỗ trợ là bao nhiêu để các đơn vị này nắm được và tiến hành xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, thời gian thực hiện và hoàn thành cũng cần ghi rõ ràng, cụ thể để các đơn vị có phương hướng thực hiện.

2. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất số 1

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất thường được dùng tại các công ty, cơ quan có số lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều như tại trường học, công ty, xí nghiệp,...

Ở trường học lớp học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng, máy chiếu,.... Nhà trường luôn phải túc trực quan tâm các em học sinh cả về chất lượng dạy học và đảm bảo điều kiện cho các em học sinh được học tập tốt nhất. Những cơ sở vật chất ở trường học luôn phải được sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên thì mới đáp ứng được nhu cầu giảng dạy cho cả trường học với số lượng học sinh hàng trăm, hàng nghìn học sinh.

Mời bạn đọc tham khảo Mẫu tờ trình đề nghị xin kinh phí sửa chữa phòng học sau đây:


PHÒNG GD&ĐT ……….TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc———o0o——-
Số: …………/………..“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”……….., ngày…tháng…năm…. .

Kính gửi:

- UBND huyện ……………………………

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Căn cứ công văn số: …………….. ngày ……. tháng ….. năm ………… của chủ tịch UBND huyện …………… về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm ……….

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học …… – ……..

Nay trường ………………………………………… lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường …………………………….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …….. – ……..

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

– Như kg: (xem xét);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞ
NG


3. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất số 2

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất cho trường học mầm non, nội dung trong tờ trình dưới dây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc có thể tải về và sửa đổi, bổ sung nội dung trong mẫu sao cho phù hợp với mục đích cần đề bạt trong mẫu.

Mời bạn đọc tham khảo Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất cho lớp học mẫu giáo sau đây:


PHÒNG GD&ĐT......TRƯỜNG.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- hạnh phúc

Số:.................

TỜ TRÌNH

V/v xin tu sửa cơ sở vật chất cho lớp.................

Kính gửi: Ban Giám Hiệu..................

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học........... của trường...............

Căn cứ biên bản bàn giao tài sản đầu năm học.

Nay tôi xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo ghép năm học mới.........9, tôi đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Lớp mẫu giáo ghép xin xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cháu. Tuy nhiên một số đồ dùng đồ chơi của năm trước bị hư hỏng nhiều, hiện tại không đủ để phục vụ cho trẻ hoạt động. Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép một số đồ dùng, đồ chơi ở các góc cụ thể :

Cửa sau nhà vệ sinh..................Bồn cầu......................................Vòi nước bị mất khoá.................

Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học ..........mà ban giám hiệu nhà trường giao cho, kính mong ban giám hiệu trên xem xét, giải quyết tu sửa cho lớp mẫu giáo ghép để trẻ được hoạt động tốt hơn trong năm học......

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- BGH trường ...............

- Lưu VT./.

Giáo viên


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------
Số: ......../......................., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNHĐề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường .................

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân xã ..........

- Ủy ban nhân dân xã ..................

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;

Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ........-.......... và lộ trình từng bước tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.

Trường ........................ lập tờ trình báo cáo và đề nghị HĐND và UBND xã .................... một số nội dung như sau:

1. Báo có hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

STTHiện trạngHạng mụcGhi chú
1
2
3
4
5

2. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng là:

STTHạng mụcNhu cầuDự toán kinh phíNguồn kinh phí
1
2
3
4
5

Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm mới CSVC chuẩn bị cho năm học ......-....... là: ...................

Trong đó:

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ............................

- Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: ...............................................

- Nguồn kinh phí địa phương là: ....................................................................................

3. Vậy trường .......................................... đề nghị HĐND, UBND xã .............................. quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:

3.1 Đối với HĐND xã ......................

- Đề nghị HĐND xã ................... xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinh phí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học .......-........ để thực hiện việc trang trí lớp và làm rèm cửa phòng học.

- Dự kiến mức vận đồng là: ..........................................................................................

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: .............................................................................

Xem thêm: Đôi nét về máy xét nghiệm sinh hóa tự động bc300, máy xét nghiệm sinh hóa tự động fully random

3.2 Đối với UBND xã ................

- Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 3 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ 8 phòng học, thay trấn song cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3 bộ cửa sổ phòng học.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: ..............................................................................

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞ
NG

5. Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa xây dựng cơ bản

Dưới đây là Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa xây dựng tại trường Đại học, cán bộ của trường Đại học có thể tham khảo và tải về khi có nhu cầu gửi tờ trình về việc đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa. Chương trình học và đối tượng người học ở các cấp bậc khác nhau nên cơ sở vật chất sẽ khác nhau, ví dụ như bàn học của lớp mầm non và tiểu học sẽ có kích thước nhỏ hơn bàn học ở giảng đường Đại học.

Mời bạn đọc tham khảo Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa xây dựng cơ bản sau đây:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ..... tháng .... năm .....

TỜ TRÌNH Về việc đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa, XDCB

Kính gửi: Ban Giám hiệu .....................

Căn cứ vào nhu cầu sửa chữa, XDCB phục vụ các hoạt động của UEH, phòng Tài chính kế toán, phòng Cơ sở vật chất kính trình Ban Giám hiệu đề xuất chủ trương, cụ thể như sau:

1. Hiện trạng cơ sở vật chất:

STT

Thông tin cơ sở vật chất

Hiện trạng

Lần sửa chữa gần nhất

Thời gian sửa chữa (năm)

Nội dung sửa chữa

1

Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở vật chất cần sửa chữa

2

Đề xuất giải pháp, khái toán, lựa chọn nhà cung cấp:

STT

Nội dung thực hiện

Khái toán

(đính kèm chi tiết)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

1

Nêu nội dung, giải pháp thực hiện

2

3

3. Đề xuất phương thức thực hiện

Lập dự án đầu tư XDCBSửa chữa nhỏ (

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

BAN GIÁM HIỆU


6. Mẫu công văn đề nghị sửa chữa

Mời bạn đọc tham khảo mẫu Mẫu công văn đề nghị sửa chữa sau đây:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA PHÒNG HỌC

(V/v sửa chữa một số phòng học bị hư hỏng)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường đại học …..

Đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét phê duyệt kế hoạch sửa chữa phòng học nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở chất cho sinh viên học tập.

– Nguyên nhân: Do hiện nay một số phòng học bên khu nhà học B xuống cấp, Không đảm bảo quá trình giảng dạy, học tập của sinh viên về mức độ an toàn, đảm bảo cơ sở vật chất;

– Mục tiêu công việc: Kiểm tra, xem xét các phòng học bị hư hại để tiến hành việc tu sửa;

– Nội dung công việc: Thuê công ty xây dựng tu sửa lại phòng học theo đúng yêu cầu đề ra;

– Địa điểm thực hiện: Khu nhà học B trường…..;

– Thời gian dự kiến ... ngày bắt đầu từ ngày ... tháng ... năm ......

Đề nghị các phòng: Quản trị, Kế hoạch – Tài chính tổ chức khảo sát, sửa chữa trong thời gian sớm nhất để phục vụ công tác chung của Trường.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

 PHÒNG QUẢN TRỊ


7. Mẫu phiếu đề nghị sửa chữa trang thiết bị

Mời bạn đọc tham khảo mẫu phiếu đề nghị sửa chữa trang thiết bị sau đây:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị................Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Phòng Quản Trị..........

Đề nghị sửa chữa trang thiết bị(1): ....................................................

...........................................................................................................

Tại phòng:.........................................................................

Tòa nhà ............................................................................

Tên cá nhân/Tổ chức/Đơn vị sử dụng(2): ..............................................................................

Tình trạng hoạt động của trang thiết bị:

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..................................................................

........, ngày......tháng.......năm......

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kết quả kiểm tra: .........................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

Xác nhận hoàn thành sửa chữa (chỉ xác nhận khi đã sử dụng tốt): .........

...........................................................................

...........................................................................

....................................................................

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

 PHÒNG QUẢN TRỊ

Ghi chú:

(1) Ghi tên trang thiết bị cần sửa chữa (áp dụng cho tất cả máy văn phòng trừ máy vi tính).

(2) Ghi tên đơn vị sử dụng nếu trang thiết bị sử dụng chung; Ghi tên cá nhân, tổ chức, đơn vị khác nếu các trang thiết bị cần sửa được sử dụng phục vụ cá nhân, tổ chức, đơn vị khác.


8. Tờ trình đề nghị sửa chữa dùng trong trường hợp nào?

Tờ trình đề nghị sửa chữa được dùng trong trường hợp có nhu cầu đề nghị lên cấp trên, hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc sửa chữa đối với cơ sở vật chất nào đó bị hư hỏng hoặc cần thay thế. Trong tờ trình phải ghi rõ nội dung đề nghị, tình trạng hiện tại, kinh phí sửa chữa và thời gian thực hiện trong bao lâu.

9. Đối tượng áp dụng giấy đề nghị sửa chữa?

Mọi cá nhân trong một cơ quan, tổ chức đều có thể làm giấy đề nghị sửa chữa tại văn phòng, lớp học,...nơi người đó làm việc. Do vậy, giấy đề nghị sửa chữa thường hay được sử dụng bởi các doanh nghiệp hoặc tổ chức sở hữu tài sản. Vì ở các công ty, doanh nghiệp, tổ chức có khối lượng tài sản lớn, thường xuyên phải duy trì, bảo quản, sửa chữa, hơn nữa những tài sản, thiết bị này được phân cho từng cá nhân, từng phòng ban, bộ phận. Chính vì vậy, giấy đề nghị sửa chữa được công ty áp dụng để tiện cho việc quản lý và xử lý những đề xuất đó.

Bên cạnh việc tìm hiểu và xem xét nội dụng mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động để có thể sử dụng khi cần thiết, có được sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên, doanh nghiệp với nội dung chi tiết và cụ thể, các bạn có thể xem, tải về, sửa online và sử dụng ngay được rất thuận tiện.

Download Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa – Tờ trình xin kinh phí sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất

Bạn đang xem: Tờ trình xin sửa chữa trụ sở làm việc Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa là biểu mẫu dành cho các đơn vị, cơ quan thuộc sự quản lý của các cơ quan nhà nước. Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa được các cơ quan lập ra khi có nhu cầu sửa chữa cơ sở hạ tầng, vật chất của cơ quan mình và làm tờ trình gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ kinh phí cho dự án. Mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư được cơ quan, tổ chức triển khai lập nên và gửi cho cơ quan cấp trên để trình về nội dung muốn xin được cấp kinh phí đầu tư sử dụng, tái tạo việc làm của cơ quan, đây là một văn bản có giá trị pháp lý do vậy người vận dụng sử dụng mẫu đơn xin kinh phí đầu tư này phải vận dụng theo đúng biểu mẫu được phát hành .Thông thường mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa sẽ được sử dụng để gửi lên phòng kinh tế tài chính, kế hoạch cấp huyện, thành phố hoặc cấp tỉnh. Các đơn vị chức năng làm tờ trình cần phải nêu rõ những nội dung như đơn vị chức năng kính gửi, địa thế căn cứ theo công văn nào, nguyên do muốn được cấp kinh phí đầu tư, mong ước được xét duyệt để có điều kiện kèm theo kinh phí đầu tư sửa chữa .

Bạn đang xem : Tờ trình xin sửa chữa trụ sở làm việc
Bạn đang đọc : Mẫu Tờ Trình Xin Sửa Chữa Trụ Sở Làm Việc, Tờ Trình Xin Chủ Trương Sửa Chữa


*
Download Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa Download Mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa
Sau khi nhận được tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa của những đơn vị chức năng, cơ quan do cơ quan mình quản trị, những nhà chỉ huy sẽ tiến hành xác minh những thông tin và triển khai tương hỗ kinh phí đầu tư tương thích cho những đơn vị chức năng này để triển khai việc sửa chữa hạ tầng. Mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa phải do người đứng đầu cơ quan đứng ra trình diễn và xác nhận. Nội dung mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa được update đơn cử trên mạng lưới hệ thống bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trực tuyến hoặc cũng hoàn toàn có thể tải về để vận dụng sử dụng .Bên cạnh mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa, những cán bộ trong những cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài phát biểu tiếp xúc cử tri hay nhất để sử dụng khi là ứng viên cho một chức vụ nào đó, bài phát biểu tiếp xúc cử tri hay nhất sẽ giúp cho những ứng viên gặp mặt và tiếp xúc cử tri thành công xuất sắc tốt đẹp .


Bạn đang đọc: Mẫu Tờ Trình Xin Sửa Chữa Trụ Sở Làm Việc, Tờ Trình Xin Chủ Trương Sửa Chữa – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam – Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp


Tính năng nổi bật Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa: Liên kết tải về – Tính năng điển hình nổi bật Mẫu tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa : Liên kết tải về -Bấm vào để tải về ứng dụng, hoặc tải phiên bản tương thích phía dưới

*
*
> Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục “Điều khoản”. Các phiên bản
Hướng dẫn

Tải về


Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa 2021

Phần mềm Liên quan và Tương tự
Top tải về

Phần mềm Liên quan và Tương tự
Top tải về
Tiêu điểm
Mẹo xem Youtube tắt màn hình hiển thị hiển thị không quảng cáo trên i
Phone
Tải VX-Student – Giúp giáo viên phát hiện học viên mất tập trung chuyên sâu nâng cao khi học trực tuyến
Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng Top
Gia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá